Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Chi2Test_df - script- en diagramfunctie

Chi2Test_df() retourneert de geaggregeerde df-waarde (vrijheidsgraden) van de chi2-test voor een of twee series waarden.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

InformatieAlle Qlik Sense chi2-testfuncties hebben dezelfde argumenten.

Syntaxis:  

Chi2Test_df(col, row, actual_value[, expected_value])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
col, row De opgegeven kolom en rij in de matrix met waarden die worden getest.
actual_value De geobserveerde waarde van de gegevens in de opgegeven col en row.
expected_value De verwachte waarde voor de verdeling in de opgegeven col en row.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeelden:  

Chi2Test_df( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_df( Gender, Description, Observed, Expected )

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!