Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps in cloudhubs met tags publiceren

U kunt apps publiceren in cloudhubs met tags waarvoor u schrijftoegang hebt. Publiceren in een verzameling gebeurt tegelijk met het publiceren in een stream. Apps die reeds in een stream zijn gepubliceerd, kunnen ook in cloudhubs met tags worden gepubliceerd.

Wanneer een app wordt gepubliceerd in een stream in Qlik Sense Enterprise on Windows, bepaalt het distributiebeleid dat door uw Qlik Sense-beheerder is opgesteld, in welke targetcloudhubs de app met tags wordt toegevoegd aan de hand van aangepaste app-eigenschappen. Wanneer u een app in een stream publiceert, kunt u app-eigenschappen instellen voor de doelcloudhub en tags. Bovendien kunt u de app-eigenschappen toepassen op een gepubliceerde app, die al gestreamd wordt. Wanneer u deze eigenschappen instelt, kopieert Qlik Sense de app in de stream naar de geselecteerde cloudhubs met de geselecteerde tags als u deze eigenschappen instelt.

Zodra een app is gepubliceerd in een cloudhub, kan een tenant- of analysebeheerder de gefaseerde app beschikbaar maken in een ruimte in de cloudhub.

Als uw implementatie meerdere cloudhubs heeft, moet u er één kiezen.

Waarschuwing Verwijder voordat u de app publiceert alle bijgevoegde bestanden met sectietoegangsinstellingen als u blootstelling van vertrouwelijke gegevens wilt voorkomen. Bijgevoegde bestanden worden meegenomen als de app wordt gepubliceerd. Als de gepubliceerde app wordt gekopieerd, worden de bijgevoegde bestanden meegeleverd met de kopie. Indien echter beperkingen voor sectietoegang zijn toegepast op de bijgevoegde gegevensbestanden, blijven de sectietoegangsinstellingen niet behouden wanneer de bestanden worden gekopieerd. Gebruikers van de gekopieerde app kunnen daardoor alle gegevens in de bijgevoegde bestanden bekijken.

Een app in cloudhubs met tags publiceren

Informatie De aangepaste eigenschappen van de tags en de doelcloudhub worden bepaald door uw Qlik Sense-beheerder. De namen kunnen afwijken van de namen die in deze procedure worden gebruikt.

Doe het volgende:

 1. Ga naar de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub, klik met de rechtermuisknop op de app in Werk en selecteer Publiceren.

 2. Selecteer een stream in de vervolgkeuzelijst Streamnaam

  InformatieEr is geen vervolgkeuzelijst beschikbaar als u toegang hebt tot één stream.
 3. InformatieHet is mogelijk om verschillende apps met dezelfde naam te publiceren in een stream. Qlik Sense geeft aan of er gepubliceerde apps met een gelijke naam voorkomen in de stream.
 4. U kunt eventueel de naam van de app wijzigen in het veld App-naam. In dit veld wordt de naam van de app die u in de hub hebt geselecteerd weergegeven.

 5. Klik op Beheren.

 6. Selecteer voor Labels één of meer labels in de lijst met waarden.

 7. Klik op Toepassen.

 8. Klik op Publiceren.

De gepubliceerde app is nu in de cloudhub gezet met de tags die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen beheren. De tenantbeheerder kan de gefaseerde app nu aan een beheerde ruimte toevoegen.

Een gepubliceerde app met labels in een stream naar cloudhubs distribueren

Doe het volgende:

 1. Klik in een stream met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren.

 2. Selecteer voor Labels één of meer labels in de lijst met waarden.

 3. Klik op Toepassen.

De gepubliceerde app is nu in de cloudhub gezet met de tags die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen beheren. De tenantbeheerder kan de gefaseerde app nu aan een beheerde ruimte toevoegen.

De labels van een gepubliceerde app bewerken

Doe het volgende:

 1. Klik in een stream met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren.

 2. Bewerk eventueel de labels.

 3. Klik op Toepassen.

Als er een nieuw label is geselecteerd, wordt de app gedistribueerd naar de bijbehorende tenant.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!