Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een visualisatie downloaden

U kunt visualisaties downloaden als afbeeldingen of PDF-bestanden.

Visualisaties vanaf een desktopapparaat downloaden

Downloaden als afbeelding

Doe het volgende:

 1. Klik rechtsboven in de visualisatie op Menu of klik erop met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer in het optiemenu Downloaden als... > Afbeelding.

  Het dialoogvenster Afbeeldingsinstellingen wordt weergegeven.

 3. Selecteer Huidig om de bestaande opties te kiezen of wijzig uw opties door Aangepast te kiezen.
  • Als u Huidig selecteert, worden de breedte en hoogte van het oorspronkelijke diagram en de schermresolutie in dpi weergegeven. U kunt voor de uitvoerindeling kiezen tussen .png en .jpeg via de vervolgkeuzelijst Bestandstype.
  • U kunt de afmetingen en de resolutie van de geëxporteerde afbeelding aanpassen door op de optie Aangepast te klikken.

   U kunt een nieuwe afbeeldingsbreedte of -hoogte instellen door op + of - te klikken om de breedte of hoogte respectievelijk te vergroten of te verkleinen. U kunt ook een exacte waarde typen. De minimumwaarde is 8 pixels, de maximumwaarde is 2.000 pixels.

   U kunt een nieuwe afbeeldingsresolutie instellen door op + of - aan de zijkanten van Resolutie (dots per inch) te klikken om de resolutie respectievelijk te verhogen of te verlagen. U kunt ook een exacte waarde typen. De minimumwaarde is 72 dpi, de maximumwaarde is 300 dpi.

 4. Klik op Exporteren om het maken van een systeemkopie te starten.

Aanbevolen procedure

Hier zijn een paar tips om u te helpen bij het downloaden van een visualisatie als een afbeelding.

 • Een te exporteren afbeelding mag maximaal 2.000 bij 2.000 pixels groot zijn. Als blijkt dat de exportafbeelding groter is, moet u de grootte aanpassen in Aangepast.
 • Als u de hoogte/breedteverhouding wilt behouden, moet u Breedte (pixels) en Hoogte (pixels) instellen.
 • Als u de resolutie van de afbeelding verhoogt, moet u de breedte en hoogte met dezelfde schaal vergroten om de grootte van de afbeelding te behouden.

Downloaden als PDF

Doe het volgende:

 1. Selecteer in het menu Downloaden als... en PDF.

  Het dialoogvenster PDF-instellingen wordt weergegeven.

 2. Selecteer het Papierformaat door in de desbetreffende vervolgkeuzelijst te bladeren en op het geselecteerde formaat te klikken.
 3. U kunt de optie Resolutie (dots per inch) een hogere of lagere waarde geven door op + of - te klikken. U kunt ook een exacte waarde typen. De minimumwaarde is 72 dpi, de maximumwaarde is 300 dpi.
 4. Kies de Richting door op de knop Staand of Liggend te klikken.
 5. Met de Opties voor hoogte/breedteverhouding kunt u het volgende selecteren:
  • Huidig formaat behouden om de visualisatie in de PDF in te voegen zonder het formaat te wijzigen. Als de resulterende PDF kleiner is dan de visualisatie wordt deze bijgesneden.
  • Passend op pagina, zonder behoud van hoogte/breedteverhouding verandert de hoogte en breedte van de visualisatie zodat de hele pagina wordt gevuld. De hoogte/breedteverhouding verandert dienovereenkomstig.
 6. Klik op Exporteren om het maken van een systeemkopie te starten.

TipU kunt een papieren exemplaar van de visualisatie maken door het PDF-bestand af te drukken.

Visualisaties vanaf een mobiel apparaat downloaden

Het is ook mogelijk om visualisaties vanaf uw mobiele apparaat te downloaden.

InformatieOp Android-apparaten wordt een nieuw tabblad geopend om de visualisatie te downloaden. Als de server geen vertrouwd certificaat heeft, wordt er een waarschuwing weergegeven in plaats van een downloadprompt. Bij het exporteren vanaf mobiele apparaten, is exporteren naar PDF de standaardoptie.

Downloaden als PDF

Bij het downloaden vanaf mobiele apparaten, is exporteren naar PDF de standaardoptie.

Doe het volgende:

 1. Tik op de visualisatie die u wilt downloaden om hierop in te zoomen.
 2. Klik op Navigatie en selecteer Exporteren.

  Laat de standaardoptie PDF ongewijzigd in de vervolgkeuzelijst Type bestand selecteren.

 3. Selecteer het Papierformaat door naar het desbetreffende vervolgkeuzemenu te bladeren en op het geselecteerde type te klikken.
 4. Kies de Richting door Staand of Liggend te selecteren.
 5. Klik op Exporteren om het maken van de PDF te starten.
 6. U kunt de PDF downloaden door op de koppeling Klik hier om uw PDF te downloaden te klikken.

Downloaden als afbeelding

Doe het volgende:

 1. Tik op de visualisatie die u wilt downloaden om hierop in te zoomen.
 2. Klik op Navigatie en selecteer Exporteren.

 3. Open de vervolgkeuzelijst Type bestand selecteren en klik op PNG of JPEG om de gewenste indeling voor de afbeelding te selecteren.
 4. Klik op Exporteren om het maken van een systeemkopie te starten.

 5. U kunt de afbeelding downloaden door op de koppeling Klik hier om uw afbeeldingsbestand te downloaden te klikken.

Beperkingen

 • Alleen het zichtbare deel van de visualisatie wordt gedownload. Als u bijvoorbeeld een tabel met schuifbalken downloadt, wordt niet de volledige tabel weergegeven. U krijgt een afbeelding waarop de scrollbars te zien zijn en het venstergedeelte dat door de balken wordt gespecificeerd.
 • De volgende objecttypen kunnen niet worden gedownload:

  • Filtervakken
  • Werkbladtitels
 • U kunt een visualisatie-uitbreiding (aangepast object) downloaden als de visualisatie-uitbreiding en de beveiligingsregels voor uw installatie zijn ingesteld om dit toe te staan.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!