Ga naar hoofdinhoud

Voorbeeldvragen toevoegen aan Insight Advisor

U kunt voorbeeldvragen toevoegen aan Insight Advisor. Deze voorbeeldvragen helpen de gebruikers van uw app en kunnen dienen als richtlijn of als aanmoediging bij hun analyse.

Met voorbeeldvragen kunt u een samengestelde lijst met vragen die beschikbaar zijn toevoegen in Insight Advisor Zoeken en Insight Advisor Chat. Deze vragen kunnen de gebruikers van uw app helpen bij het ontdekken van de mogelijkheden van de app en hoe ze de app kunnen gebruiken.

In Insight Advisor Zoeken zijn de vragen beschikbaar wanneer de gebruiker het zoekvak selecteert. Als u een vraag selecteert, wordt deze vraag aan Insight Advisor gesteld. In Insight Advisor Chat kunnen gebruikers op Vragen klikken om een lijst met vragen te bekijken van apps waartoe ze toegang hebben. Door de vraag te selecteren, voegt Insight Advisor Chat de vraag toe in de chatbox van de gebruiker.

Voorbeeldvragen in Insight Advisor Zoeken

Als u een voorbeeldvraag toevoegt, selecteert u de taal en voert u de vraag in. U kunt invoer voor dezelfde vraag in andere talen toevoegen. Vragen die u toevoegt zijn alleen beschikbaar in de taal waarin u ze hebt toegevoegd. Eenmaal toegevoegd is de vraag beschikbaar in Insight Advisor. Nieuwe voorbeeldvragen komen beschikbaar in Insight Advisor Chat nadat de app opnieuw is geladen.

  1. Klik in een app op Voorbereiden en selecteer Woordenlijst.
  2. Klik op Voorbeeldvragen.
  3. Klik op Vraag toevoegen.
  4. Onder Taal selecteert u de taal voor de vraag.
  5. Onder Vraag voert u de vraag in.
  6. Klik eventueel op Taal toevoegen om de vraag in een andere taal toe te voegen.
  7. Klik op Toevoegen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!