Ga naar hoofdinhoud

OtherSymbol

Geeft aan dat een symbool voor een LOAD/SELECT-uitdrukking moet worden behandeld zoals 'alle andere waarden'. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

Syntaxis:  

OtherSymbol

Voorbeeld:  

set OtherSymbol='+';

LOAD * inline

[X, Y

a, a

b, b];

LOAD * inline

[X, Z

a, a

+, c];

De veldwaarde Y=‘b’ is nu gekoppeld aan Z=‘c’ via het andere symbool.