Ga naar hoofdinhoud

Numerieke operatoren

Alle numerieke operatoren gebruiken de numerieke waarden van de operanden en geven een numerieke waarde als resultaat.

Numerieke operatoren
Operator Beschrijving
+ Teken voor positief getal (unaire operator) of rekenkundige optelling. De binaire bewerking retourneert de som van de twee operanden.
- Teken voor negatief getal (unaire operator) of rekenkundige aftrekking. De unaire bewerking retourneert de operand vermenigvuldigd met -1. De binaire bewerking retourneert het verschil van de twee operanden.
* Rekenkundige vermenigvuldiging. De bewerking retourneert het product van de twee operanden.
/ Rekenkundige deling. De bewerking retourneert de verhouding van de twee operanden.