Ga naar hoofdinhoud

MoneyFormat

Het gedefinieerde symbool vervangt het valutasymbool dat is ingesteld door uw landinstellingen.

Syntaxis:  

MoneyFormat

Voorbeeld:  

Set MoneyFormat='$ #,##0.00; ($ #,##0.00)';