Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Het load-script voor gegevens bewerken

U schrijft de scriptcode in de teksteditor van de editor voor het laden van gegevens. Hier kunt u handmatig wijzigingen aanbrengen in de LOAD- of SELECT-instructies die u hebt gegenereerd bij het selecteren van gegevens en kunt u nieuwe scriptcode typen.

Het script, dat moet worden geschreven met behulp van de Qlik Sense-scriptsyntaxis, bevat kleurcodering om het gemakkelijk te maken de verschillende elementen van elkaar te onderscheiden. Opmerkingen worden groen weergegeven, terwijl sleutelwoorden van de Qlik Sense-syntaxis blauw worden weergegeven. Elke scriptregel is genummerd.

De editor heeft diverse functies die u assisteren bij de ontwikkeling van het load-script, en deze worden in dit gedeelte beschreven.

Help bij syntaxis openen voor opdrachten en functies

U kunt op verschillende manieren toegang krijgen tot help bij een sleutelwoord van de Qlik Sense-syntaxis.

De helpportal openen

U kunt op twee verschillende manieren toegang krijgen tot gedetailleerde help op de Qlik Sense-helpportal.

 • Klikken op Help op de werkbalk om de helpmodus voor syntaxis te activeren. Als de helpmodus actief is, verschijnt na een klik op een sleutelwoord (blauw en onderstreept) helpinformatie over de syntaxis.

 • De cursor op of aan het einde van een sleutelwoord plaatsen en drukken op Ctrl+H.

 • InformatieU kunt het script niet bewerken in de helpmodus voor syntaxis.

Via de functie voor automatisch aanvullen

Als u begint met het typen van een Qlik Sense-sleutelwoord, verschijnt een lijst met overeenkomende sleutelwoorden waarin u het sleutelwoord kunt selecteren. De lijst wordt steeds verder beperkt als u doorgaat met typen en u kunt kiezen uit sjablonen met voorgestelde syntaxis en parameters. De syntaxis van de functie, inclusief parameters en aanvullende instructies, evenals een koppeling naar de beschrijving van de instructie of functie in de helpportal, wordt via knopinfo weergegeven.

Tip

U kunt ook de toetscombinatie Ctrl+spatiebalk gebruiken om de lijst met trefwoorden weer te geven en Ctrl+Shift+spatiebalk om knopinfo weer te geven.

Een voorbereid testscript invoegen

U kunt een voorbereid testscript invoegen dat een set inline gegevensvelden laadt. Hiermee kunt u snel een gegevensverzameling maken voor testdoeleinden.

Doe het volgende:

 • Druk op Ctrl + 00.

De code van het testscript wordt ingevoegd in het script.

Code laten inspringen

U kunt de code laten inspringen om de leesbaarheid te verbeteren.

Doe het volgende:

 1. Selecteer een of meer regels waarvan u de inspringing wilt veranderen.
 2. Klik op Indent om de tekst te laten inspringen (inspringing vergroten) of klik op Undent om de inspringing van de tekst te verkleinen.

Tip

U kunt ook sneltoetsen gebruiken:

Tab (inspringen)

Shift+Tab (inspringing verkleinen)

Tekst zoeken en vervangen

U kunt tekst zoeken en vervangen in alle secties van het script.

Naar tekst zoeken

Open de editor voor laden van gegevens. Doe het volgende:

 1. Klik op Search op de werkbalk.

  Het venster Zoeken wordt weergegeven.

 2. Typ in het zoekvak de tekst waarnaar u wilt zoeken.

  De zoekresultaten worden gemarkeerd weergegeven in de huidige sectie van de scriptcode. Het aantal gevonden tekstinstanties wordt aangegeven naast het sectielabel.

 3. U kunt door de resultaten bladeren door te klikken op Previous en Next.
 4. Klik op Search op de werkbalk om het zoekvenster te sluiten.
TipU kunt ook In alle secties zoeken selecteren als u alle secties wilt doorzoeken. Het aantal gevonden tekstinstanties wordt aangegeven naast elk sectielabel. U kunt Identieke hoofdletters/kleine letters selecteren als u hoofdlettergevoelig wilt zoeken.

Tekst vervangen

Doe het volgende:

 1. Klik op Search op de werkbalk.

  Het venster Zoeken wordt weergegeven.

 2. Typ de tekst waarnaar u zoekt in het zoekvak.
 3. Typ de tekst die hiervoor in de plaats moet komen in het vak Vervangen en klik op Vervangen.
 4. Klik op Next om de volgende instantie van de zoektekst te zoeken en kies een van de volgende opties:

  • Klik op Vervangen om de tekst te vervangen.
  • Klik op Next om de volgende instantie te zoeken.
 5. Klik op Search op de werkbalk om het zoekvenster te sluiten.
TipU kunt ook klikken op Alles in sectie vervangen om alle instanties van de zoektekst in de huidige scriptsectie te vervangen. De vervangingsfunctie is hoofdlettergevoelig en vervangen tekst heeft de notatie die is opgegeven in het vervangingsveld. Er wordt een bericht weergegeven met informatie over het aantal instanties dat is vervangen.

Opmerkingen toevoegen aan het script

U kunt opmerkingen invoegen in de scriptcode, of delen van het script deactiveren met markeringen voor opmerkingen. Alle tekst op een regel die volgt op // (twee schuine strepen) worden gezien als een opmerking en worden dus niet samen met de rest van het script uitgevoerd.

De werkbalk van de editor voor het laden van gegevens bevat een snelkoppeling om code in het script aan te duiden als opmerking of juist niet. De functie werkt als een aan/uit-schakelaar. Met andere woorden, als u de functie toepast op code die niet gemarkeerd is als opmerking, wordt de code gemarkeerd als opmerking, en andersom.

Opmerkingen toevoegen

Doe het volgende:

 1. Selecteer één of meer regels code die geen opmerking zijn of plaats de cursor aan het begin van de regel.
 2. Klik op Comment / Uncomment of druk op Ctrl + K.

De geselecteerde code is nu aangegeven als een opmerking.

Opmerkingen verwijderen

Doe het volgende:

 1. Selecteer één of meer regels code die een opmerking zijn of plaats de cursor aan het begin van de regel.
 2. Klik op Comment / Uncomment of druk op Ctrl + K.

De geselecteerde code wordt nu uitgevoerd met de rest van het script.

Tip

Er zijn nog meer manieren om opmerkingen in de scriptcode in te voegen:

 • Via de instructie Rem.
 • Door een gedeelte van de code in te sluiten tussen /* en */.

Voorbeeld:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

Zie Rem voor meer informatie over Rem.

Alle code selecteren

U kunt alle code selecteren in de huidige scriptsectie.

Doe het volgende:

 • Druk op Ctrl + A.

Alle scriptcode in de huidige sectie is geselecteerd.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!