Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wat is er nieuw in Qlik Sense November 2021

Augmented analytics

Aangepaste diagramperioden

Gebruikers kunnen vanaf nu de analyseperiode aanpassen die door Insight Advisor wordt gebruikt. Voorheen hadden gebruikers machtigingen nodig om de bedrijfslogica te wijzigen. Nu kunnen gebruikers deze wijzigingen op elk gewenst moment aanbrengen, waardoor ze beter in staat zijn om snel de inzichten te krijgen die ze nodig hebben.

Visualisaties maken met Insight Advisor

DPS-periode binnen periodeanalyse

Gebruikers kunnen vanaf nu een wijziging in een meting van de huidige periode vergelijken met de vorige periode met behulp van de functie periode binnen periodeanalyse. De analyse wordt toegepast op een lijndiagram, waarmee gebruikers kunnen visualiseren hoe een meting afwijkt tussen twee perioden van de analyse.

Visualisaties maken met Insight Advisor

Consistentie in het openen van velden en masteritems in alle onderdelen van Insight Advisor en Insight Advisor Chat

Wat gebruikers kunnen vinden en openen met de knoppen Meting en Dimensie in Insight Advisor Chat hangt af van de vraag of de app is gepubliceerd en of een logisch model is toegepast op uw app.

Apps beschikbaar maken in Insight Advisor Chat

Aangepaste reacties op vragen maken

Met aangepaste analyses kunt u aangepaste antwoorden voor specifieke zinsneden maken in Insight Advisor. U kunt definiëren welke analyse wordt geretourneerd, bijvoorbeeld vergelijking, rangorde en clustering, met gebruik van invoervelden die u opgeeft. Dit biedt verbeterde controle over automatisch gegenereerde analyses, zonder dat u ingewikkelde regels hoeft te definiëren.

Aangepaste analyses toevoegen aan Insight Advisor

Visualisaties

Nieuwe host voor satelliettegels

Vanwege API-wijzigingen bij onze satelliettegelprovider, wijzigt de host die wordt gebruikt voor het ophalen van satellietachtergrondgegevens van services.arcgisonline.com in ibasemaps-api.arcgis.com.

Deze wijziging vond plaats op 7 december 2021 en zou voor de meeste gebruikers niet merkbaar moeten zijn. Klanten die domeinen beperkten door middel van een firewall, moeten dit domein toevoegen aan de allowlist. Als uw kaarten niet zoals verwacht functioneren, neemt u contact op met uw Qlik-beheerder. Het is mogelijk dat uw beheerder toestemming moet verlenen voor deze nieuwe service.

Diagrammen toevoegen aan knopinfo

Deze release bevat een verdere aanpassing van knopinfo met de mogelijkheid om een mastervisualisatie in te sluiten in knopinfo. Dit stelt u in staat om eerst een overzicht te visualiseren en vervolgens in te zoomen op het diagram om de details te bekijken. De ingesloten diagram neemt de status over met de geselecteerde dimensiewaarde.

Een aangepaste knopinfo maken

Toegankelijkheid

Toetsenbordnavigatie in de modus Gegevens bekijken

Strakke tabellen in de modus Gegevens bekijken hebben de toetsenbordnavigatie verbeterd.

Modus Gegevens bekijken

Gelaagde labels

In deze versie worden gelaagde labels geïntroduceerd om u meer controle en flexibiliteit te geven bij de presentatie van grafieken. Naast de labelopties zoals automatisch, horizontaal en schuin, kunt u uw labels op de X-as vanaf nu voorzien van lagen. Door het gebruik van lagen worden uw labels gestapeld, zodat de ruimte beter wordt gebruikt en er meer ruimte is voor uw grafiek.

Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen: X-as en Y-as

Alle labels zichtbaar maken in een lijndiagram

De labels van lijndiagrammen zijn uitgebreid met een nieuwe optie Alle, waardoor gegevenslabels altijd zichtbaar blijven. Daarnaast is de optie Automatisch , waarmee automatisch alle labels worden getoond op basis van de beschikbare ruimte, verbeterd en worden nu meer labels getoond.

Eigenschappen lijndiagram: Uiterlijk

Formaat wijzigen en plaatsen van afbeeldingen

U kunt nu afbeeldingen door middel van een URL toevoegen aan rijen in strakke tabellen voor meer context en inzicht.

Tabeleigenschappen: Gegevens

Masteritems wijzigen vanuit het eigenschappenvenster

U kunt vanaf nu mastervisualisaties, masterdimensies en mastermetingen direct vanuit het eigenschappenvenster bewerken.

Een mastervisualisatie bewerken

Een masterdimensie bewerken

Een mastermeting bewerken

Standaardtabblad definiëren in een containerobject

Met het containerobject kunt u in een beperkte ruimte visualisaties toevoegen. Standaard wordt het eerste tabblad getoond wanneer u een container weergeeft. Om de gebruikerservaring te verbeteren kunt u nu het standaardtabblad instellen wanneer u een container maakt of bewerkt.

Een container maken

Connectoren

Verbeteringen Snowflake-connectiviteit

U kunt nu een verificatie uitvoeren met behulp van een sleutelpaar. Het is ook mogelijk om de standaardrol in het dialoogvenster voor verbindingen te overschrijven en rollen op te geven waartoe u toegang hebt.

Een Snowflake-verbinding maken (alleen in het Engels)

Platform

Gedeeltelijke ladingen voor geplande ladingen

U kunt vanaf nu de optie Gedeeltelijk laden gebruiken voor geplande ladingen in de QMC. Gedeeltelijk opnieuw laden heeft verschillende voordelen ten opzichte van volledig opnieuw laden:

  • Sneller, omdat alleen recent gewijzigde gegevens hoeven te worden geladen. Bij grote gegevensverzamelingen is het verschil aanzienlijk.

  • Er wordt minder geheugen verbruikt, omdat er minder gegevens worden geladen.

  • Betrouwbaarder, omdat query's naar brongegevens sneller verlopen, waardoor het risico op netwerkproblemen wordt verminderd.

Taken bewerken (alleen in het Engels)

Ondersteuning voor NVDA- en Chrome-schermlezer

De ondersteunde configuratie is nu geschikt voor de NVDA-schermlezer voor Microsoft Windows en Google Chrome.

Qlik Sense gebruiken met een schermlezer

Verbeteringen van het installatieprogramma van Qlik Sense Enterprise on Windows

De uitvoering van de installatie is verbeterd. Deze biedt nu ook ondersteuning voor:

  • Het instellen van de controlepoort tijdens de installatie.

  • Het configureren van de poolgrootte van de QRS-verbinding.

Qlik Sense Enterprise on Windows installeren op een enkel knooppunt (alleen in het Engels)

Qlik Sense installeren op een site met meerdere knooppunten (alleen in het Engels)

Licentiegegevens weergeven in QMC bij gebruik van een ondertekende sleutel

Met behulp van een ondertekende licentiesleutel kunnen de licentiegegevens in de QMC worden bekeken.

Sitelicentie (alleen in het Engels)

SCRAM-versleuteling toestaan

Ondersteuning wordt toegevoegd voor SCRAM-versleuteling als onderdeel van de QRS.

Databasebeveiliging (alleen in het Engels)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!