Skip to main content

GeoAnalytics for Qlik Sense supported versions

GeoAnalytics for Qlik Sense supported versions
Qlik GeoAnalytics version Qlik Sense versions
May 2022 May 2022, February 2022, November 2021, August 2021, May 2021, February 2021, November 2020, Sept 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019
February 2022 February 2022, November 2021, August 2021, May 2021, February 2021, November 2020, Sept 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019
November 2021 November 2021, August 2021, May 2021, February 2021, November 2020, Sept 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019
August 2021 August 2021, May 2021, February 2021, November 2020, September 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019
May 2021 May 2021, February 2021, November 2020, Sept 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019, February 2019
February 2021 February 2021, November 2020, Sept 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019, February 2019
November 2020 November 2020, Sept 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019, February 2019
September 2020 Sept 2020, June 2020, April 2020, February 2020, November 2019, September 2019, June 2019, April 2019, February 2019