Ana içeriğe geç

İfade arama

İfade aramasıyla, arama alanıyla ilişkilendirilmiş tüm alanlardaki değerleri arayabilirsiniz.

İfade arama, her zaman eşittir işareti ("=") ile başlar. İfade, arama alanıyla ilişkilendirilmiş tüm alanlardaki tüm değerlerde kontrol edilir. Arama ifadesinin sıfır olmayan bir değer döndürdüğü tüm değerler seçilir.

Sales değerleri olan bir filtre bölmesinde, 1.000.000'dan büyük değerleri bulmak için "=Sum(Sales) > 1000000" gibi bir arama kullanabilirsiniz. Bu, basit bir aramadır ve sayısal aramayı kullanarak aynı sonucu elde edebilirsiniz: ">1000000". Çoğu zaman ifade arama tek seçenektir. Örneğin, ilişkili alanlardaki değerleri aramak isterseniz bir ifade arama kullanmanız gerekir.

Aşağıdaki örnekte, Customer alanında "=Sum(Sales) > 1000000" araması, Sales sütunundaki değeri 1.000.000'dan büyük olan tüm Customer alanlarındaki değerlerini döndürür.

İfade arama

İfade aramaya örnek.

Örnek:  

Satış temsilcileri için filtre bölmenizin olduğunu varsayalım. Örneğin 5.000.000'dan fazla satış yapan satış temsilcileri için ifade aramayı kullanabilirsiniz. Arama dizesi öncekine benzerdir: "=Sum(Sales) > 50000000". Satış değerleri satış temsilcileriyle ilişkilendirildiği için Sales Rep filtre bölmesinde arama yapabilirsiniz.

Arama dizesi kullanılarak filtre bölmesinde ifade araması

Sonuçlarla birlikte bir filtre bölmesinde ifade araması.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!