Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Metin arama

Metin arama, Qlik Sense içinde kullanabileceğiniz temel arama yöntemidir. Bir alandaki değerleri aramak için tırnak işaretleri, joker karakterler ve değiştiricileri kullanın. Siz arama dizenizi yazdıkça, Qlik Sense alan değerlerini filtreler ve eşleşen öğeleri görüntüler.

Metin araması, iki ayrı arama modu şeklinde bölünebilir:

  • Normal arama

  • Joker karakter araması

Metin araması içinde modları arama
Arama türü Açıklama Örnek Desteklenen veri türleri
Normal arama Eksi ve artı değiştiricileri ile birlikte metin kullanın ACME -Inc Karakter veya metin dizesi, sayısal değer, ikili değer
Joker karakter araması Joker karakterler dahil, eksi ve artı değiştiricileri hariç tutarak metin kullanın *company Karakter veya metin dizesi, sayısal değer, ikili değer

Normal arama

Normal metin joker karakterler içeremez ancak artı ve eksi değiştiricilerini içerebilir. Normal arama yalnızca etkileşimli olarak kullanılabilir ve küme analizi ifadeleri içinde aramada kullanılamaz.

Normal bir arama gerçekleştirirseniz, arama dizesiyle eşleşen dizeler görüntülenir. Boşluklarla ayrılmış birkaç dize kullanırsanız, bunların her biri ayrı bir arama dizesi olarak yorumlanır ve dizelerden herhangi birini içeren tüm alan değerlerini görüntüler.

Tek arama dizesi kullanarak normal metin arama (tırnak işareti olmadan)

Sonuçlarla birlikte 'ab' tek dizesi için metin arama.

İki arama dizesi kullanarak ve boşluk ile ayırarak normal metin arama (tırnak işareti olmadan)

Boşlukla ayrılan 'abc' ve 'solution' iki ayrı dizesi için metin arama.

Aşağıdaki tablo, sonuçların açıklamalarıyla birlikte normal arama ek örneklerini içerir.

Normal metin arama örnekleri
Örnek Sonuç
"orange juice"

Yalnızca “orange juice” dizesinin tamamını içeren alan değerlerini bulur. Bkz. Tırnak işaretleri.

orange juice Tırnak işaretleri olmadan, “orange” veya “juice” içeren tüm alanlar görüntülenir.
+orange +juice “orange juice”, “orange and apple juice” ve “juice from oranges” gibi eşleşmeleri bulur. Bkz. Artı değiştirici (+).
-orange ‑juice orange veya juice ifadelerini içeren sonuçları hariç tutar. Bkz. Eksi değiştirici (-).

Tırnak işaretleri

Ayrı arama dizelerinin yalnızca bir dize olarak yorumlanmasını istiyorsanız dizeleri birbirine bağlamak için tırnak işaretlerini (" ") kullanın.

Tek arama dizesi kullanarak metin arama (tırnak işaretiyle)

Tırnak işaretiyle 'abc solution' tek dizesi için metin arama.

Değiştiriciler

Değiştiriciler, belirli koşulları sağlayan değerleri dahil ederek veya hariç tutarak arama sonuçlarınızı iyileştirmenize olanak tanır.

İki tür değiştirici vardır:

  • Artı değiştirici (+)

  • Eksi değiştirici (-)

Artı değiştirici (+)

Artı değiştiriciyi kullanarak, artı işareti olan dizelerin eşleşen öğelere dahil edilmesini sağlayacak koşulu ayarlarsınız. Ancak dizelerin yan yana veya girildikleri sırada olmasına gerek yoktur.

Aşağıdaki örnekte artı değiştirici abc değerinin yanına konulmuştur. Sonuçlar bu değeri içermeli ama sıralama önemli değildir. İkinci dize olan solution, bu koşula tabi değildir bu yüzden sonuçlarda görünebilir ancak aramada tutulmasına gerek yoktur.

Artı değiştiriciyi (+) içeren arama

İki ayrı dizenin önünde artı değiştirici içeren arama.

Eksi değiştirici (-)

Arama teriminin başına eklenen eksi değiştirici, terimi içeren sonuçları hariç tutar.

Bu örnekte, "solution" kelimesinden önceki eksi işareti bu dizesi içeren tüm değerleri sonuçlardan kaldırır.

Eksi değiştirici (-) ile arama dizesi

Eksi değiştirici kullanarak arama.

Değiştiricileri birlikte kullanma

Artı ve eksi değiştiricileri aynı aramada kullanabilirsiniz. Bu örnekte, "solution" dizesini içeren değerler hariç tutulacaktır ve "abc" dizesi, diğerin sonuçlarda görünmesi için aramada tutulmalıdır.

Eksi ve artı değiştiricileri birlikte kullanarak arama

Hem eksi hem artı değiştirici kullanarak arama.

Joker karakter araması

Joker karakter araması, metin aramalarınızı daha esnek hale getirmenize olanak tanır. Joker karakter araması, etkileşimli durumlarda ve küme analizleriyle kullanılabilir. Joker karakter araması, artı veya eksi değiştiricilerini içermemelidir.

Arama dizesinde bir veya birkaç joker karakter kullanabilirsiniz. Aşağıdaki joker karakterler kullanılabilir:

  • * joker karakteri

  • ? joker karakteri

  • ^ joker karakteri

Joker karakter metin arama örnekleri
Örnek Sonuç
a* İlk sözcüğün “a” ile başladığı ve birkaç sözcük içeren dizeler dahil “a” harfiyle başlayan tüm değerleri bulur.
*b İlk sözcüğün “b” ile sona erdiği ve birkaç sözcük içeren dizeler dahil “b” harfiyle sona eren tüm değerleri bulur.
*c* Birkaç sözcüğe sahip dizeler dahil “c” harfini içeren tüm değerleri bulur.
*^ab*

“ab” ile başlayan sözcüklere sahip tüm değerleri döndürür.

Normal bir “ab” aramasıyla eşdeğerdir, ancak normal aramanın aksine, joker karakterlerin kullanımıyla daha karmaşık hale getirilebilir. Ayrıca, Set Analizi gibi bir programlama aramasında kullanılabilir.

r?ck Dört harfli, “r” ile başlayan, ardından herhangi bir karakter gelen ve “ck” ile sona eren “rack”, “rick”, “rock” ve “ruck” gibi tüm değerleri bulur.
r?? ????d “r” ile başlayan üç harfli bir sözcükten ve “d” ile sona eren beş harfli sözcükten oluşan tüm değerleri bulur.
Bilgi notuJoker karakterler kullanırsanız, yalnızca arama dizesinin tümüyle eşleşen kayıtlar gösterilir; yani boşluk mantıksal OR anlamına gelmez. '*creamed' arama dizesi, değer “creamed” ile sona ermediği için "Rocky's creamed corn" ile eşleşmez. Ayrıca “creamed*” değeri de değer “creamed” ile başlamadığı için "Rocky's creamed corn"ile eşleşmez.
Bilgi notuArama dizesindeki boşluk bir farka neden olur. “*corn” değerini aratırsanız örneğin “popcorn” ve “corn” ile sona eren dizelerde eşleşmeler alırsınız. Arama dizenizde bir boşluk kullanırsanız (örneğin “* corn”), yalnızca “corn” ile sona eren eşleşmeler alırsınız.

* joker karakteri

* joker karakteri boşluklar da dahil olmak üzere sıfır veya daha fazla karakterin yerine kullanılır. Bu joker karakter esnektir ve belirli bir konumdaki herhangi bir karakteri veya karakter bloğunu eşleştirir.

Örneğin, "company" dizesiyle başlayan tüm değerler sonuçlarda listelenir.

Belirtilen karakterlerden sonra * joker karakteri ile arama dizesi

Pek çok belirtilen karakterden sonra * joker karakteri ile arama.

Burada "company" dizesiyle biten tüm değerler sonuçlarda listelenir.

Belirtilen karakterlerden önce * joker karakteri ile arama dizesi

Pek çok belirtilen karakterden önce * joker karakteri ile arama.

Bir dizeden önce ve sonra * joker karakterlerini kullanarak sonuçların bu dizeyi içeren tüm değerleri içermesini sağlayabilirsiniz.

Belirtilen karakterlerden önce ve sonra * joker karakteri ile arama dizesi

Başında ve sonunda * joker karakteri ile 'Company' kelimesini arama.

? joker karakteri

? joker karakteri boşluklar da dahil olmak üzere tek bir karakterin yerine kullanılır. Bu joker karakter; bir dizenin yanlış yazıldığından şüphelendiğinizde, yazımdan emin olmadığınızda veya dize düzgün bir şekilde yeniden oluşturulması zor olabilecek özel karakterler içerdiğinde kullanışlıdır.

Bu joker karakter, dizedeki tüm karakterlerin yerine geçebilir veya belirtilen karakterlerle birlikte kullanılabilir.

Tüm karakterler için ? joker karakteri sembolleri ile arama dizesi

Tüm arama karakterleri için ? joker karakterini kullanarak arama.

Belirtilen üç karakterden sonra ? joker karakteri ile arama dizesi

'ABC' ilk karakterleri dışında tüm arama karakterleri için ? joker karakterini kullanarak arama (esas aramada tırnak işaretleri kullanılmaz).

^ joker karakteri

^ joker karakteri, bir alan değerinde bulunan kelimenin başındaki karaktere veya karakterlere göre değerleri filtrelemek için kullanılır. Bu joker karakter, yalnızca diğer joker karakterlerle birlikte kullanılır.

Bu örnekte, '*^a*' arama dizesi, 'a' harfiyle başlayan bir dize içeren tüm değerleri döndürür.

^ ve * joker karakterleriyle arama dizesi

İki farklı joker karakter türünü birlikte kullanma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!