Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Set işleçleri içeren set değiştiricileri

Set işleçleri, farklı öğe setlerini dahil etmek, hariç tutmak veya kesiştirmek için kullanılır. Öğe setlerini tanımlamak için farklı yöntemleri birleştirirler.

İşleçler, set tanımlayıcıları için kullanılanlarla aynıdır.

İşleçler
İşleç Açıklama
+ Birleşim. Bu ikili işlem, iki küme işleneninden herhangi birine ait olan kayıtlardan veya öğelerden oluşan bir küme döndürür.
- Hariç Tutma. Bu ikili işlem, iki küme işleneninden birincisine ait olan ancak diğerine ait olmayan kayıtlardan veya öğelerden oluşan bir küme döndürür. Ayrıca, bir birli işleç olarak kullanıldığında, tümleyen kümesini döndürür.
* Kesişim. Bu ikili işlem, her iki küme işlenenine ait olan kayıtlardan öğelerden oluşan bir küme döndürür.
/ Simetrik fark (XOR). Bu ikili işlem, her iki küme işlenenine ait olan kayıtlardan öğelerden oluşan bir küme döndürür.

Örneğin, aşağıdaki iki değiştirici aynı alan değerleri setini tanımlar:

  • <Year = {1997, "20*"}>

  • <Year = {1997} + {"20*"}>

İki ifade de 1997 değerini ve 20 ile başlayan yılları seçer. Diğer bir deyişle bu, iki koşulun bileşimidir.

Set işleçleri, daha karmaşık tanımlara da izin verir. Örneğin:

<Year = {1997, "20*"} - {2000}>

Bu ifade, yukarıdakilerle aynı yılları seçer, ancak buna ek olarak 2000 yılını hariç tutar.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Set işleçleri.

Örnekler: Set işleçleri içeren set değiştiriciler için grafik ifadeleri

Örnekler Sonuçlar
sum( {$<Product = Product + {OurProduct1} – {OurProduct2} >} Sales ) Seçilen ürünler listesine "OurProduct1" eklenmiş ve seçilen ürünler listesinden "OurProduct2" çıkarılmış olarak, geçerli seçim için satışları döndürür.
sum( {$<Year = Year + ({“20*”,1997} – {2000}) >} Sales )

Geçerli seçim için satışları, "Year": 1997 alanında yapılan ve tümü 2000 değil, "20" ile başlayan ek seçimlerle döndürür.

2000'in geçerli seçime dahil edilmesi durumunda yine de değişimden sonra dahil edileceğini unutmayın.

sum( {$<Year = (Year + {“20*”,1997}) – {2000} >} Sales )

Yukarıdakiyle neredeyse aynı sonucu döndürür; ancak burada 2000, başlangıçta geçerli seçime dahil edilmişse de hariç tutulur. Örnek, bir öncelik sırası tanımlamak için bazen ayraç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir.

sum( {$<Year = {“*”} – {2000}, Product = {“*bearing*”} >} Sales )

"Year" içindeki bir yeni seçim ile (2000 hariç tüm yıllar) ve yalnızca 'bearing' dizesini içeren ürünler için, geçerli seçime yönelik satışları döndürür.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!