Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Set değiştiriciler içeren aramalar

Set değiştiriciler ile yapılan aramalar aracılığıyla set öğeleri oluşturabilirsiniz.

Örneğin:

 • <Country = {"C*"}>
 • <Year = {">2015"}>
 • <Ingredient = {"*garlic*"}>

Aramalar her zaman çift tırnak veya eğik tek tırnak içine alınmalıdır. Gerçek dizelerin (tek tırnak) ve aramaların (çift tırnak) karışımı olan bir liste kullanabilirsiniz. Örneğin:

<Product = {'Nut', "*Bolt", Washer}>

Metin aramaları

Metin aramalarında joker karakterler ve diğer semboller kullanılabilir:

 • Yıldız işareti (*) herhangi bir sayıda karakteri temsil eder.

 • Soru işareti (?) tek bir karakteri temsil eder.

 • Şapka işareti (^) bir sözcüğün başlangıcını gösterir.

Örneğin:

 • <Country = {"C*", "*land"}>

  C ile başlayan veya land ile biten tüm ülkeleri eşleştir.

 • <Country = {"*^z*"}>

  Bu, New Zealand gibi z ile başlayan bir sözcük içeren tüm ülkeleri seçer.

Sayısal aramalar

Şu ilişkisel işleçleri kullanarak sayısal aramalar yapabilirsiniz: >, >=, <, <=

Sayısal arama, her zaman bu işleçlerden biriyle başlar. Örneğin:

 • <Year = {">2015"}>

  2016 ve sonraki yılları eşleştir.

 • <Date = {">=1/1/2015<1/1/2016"}>

  2015'teki tüm tarihleri eşleştir. İki tarih arasındaki zaman aralığını betimlemek için kullanılan söz dizimine dikkat edin. Tarih biçiminin söz konusu alanın tarih biçimiyle eşleşmesi gerekir.

İfade aramaları

Daha gelişmiş aramalar yapmak için ifade aramalarını kullanabilirsiniz. Daha sonra, arama alanındaki her alan değeri için bir toplama değerlendirilir. Arama ifadesinin true sonucunu döndürdüğü tüm değerler seçilir.

İfade araması, her zaman bir eşittir işareti ile başlar: =

Örneğin:

<Customer = {"=Sum(Sales)>1000"}>

Bu, satış değeri 1000'den büyük olan tüm müşterileri döndürür. Sum(Sales) mevcut seçimde hesaplanır. Bu, Product alanı gibi başka bir alanda bir seçiminiz varsa, yalnızca seçili ürünler için satış koşulunu karşılayan müşterilerin getirileceği anlamına gelir.

Koşulun seçimden bağımsız olmasını istiyorsanız arama dizesi içinde set analizi kullanmanız gerekir. Örneğin:

<Customer = {"=Sum({1} Sales)>1000"}>

Eşittir işaretinden sonraki ifadeler, boole değeri olarak yorumlanır. Bu, ifade başka bir değerle sonuçlanırsa, sıfır olmayan sayıların true, sıfırın ve dizelerin ise false olarak yorumlanacağı anlamına gelir.

Tırnak işaretleri

Arama dizeleri boş olduğunda veya özel karakterler içerdiğinde tırnak işaretleri kullanın. Tek tırnaklar, bir alan değeriyle gerçek, büyük/küçük harfe duyarlı bir eşleşmeyi belirtir. Çift tırnaklar, birden fazla alan değeriyle eşleşebilecek büyük/küçük harfe duyarsız bir aramayı belirtir.

Örneğin:

 • <Country = {'New Zealand'}>

  Yalnızca New Zealand ile eşleştir.

 • <Country = {"New Zealand"}>

  New Zealand, NEW ZEALAND ve new zealand ile eşleştir

Çift tırnaklar; köşeli parantezlerle veya vurgu işaretleriyle değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Seçimler veya görselleştirmeler içinde arama.

Bilgi notuQlik Sense hizmetinin önceki sürümlerinde, tek ve çift tırnak işaretleri arasında ayrım yoktu ve tırnak içine alınan tüm dizeler aynı şekilde aranıyordu. Geriye dönük uyumluluğu korumak için, Qlik Sense hizmetinin eski sürümleriyle oluşturulan uygulamalar, önceki sürümlerde olduğu gibi çalışmaya devam edecek. Qlik Sense Kasım 2017 veya sonrası ile oluşturulan uygulamalar iki tırnak türü arasındaki farkı tanır.

Örnekler: Set değiştiriciler için grafik ifadeleri içeren aramalar

Örnekler Sonuçlar
sum( {$–1<Product = {“*Internal*”, “*Domestic*”}>} Sales )

Ürün adında 'Internal' veya 'Domestic' dizesini içeren ürünlerle ilgili işlemleri hariç tutarak, geçerli seçim için satışı döndürür.

sum( {$<Customer = {“=Sum({1<Year = {2007}>} Sales ) > 1000000”}>} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak 'Customer' alanında yeni bir seçim vardır: Yalnızca, 2007 yılında boyunca toplam satışları 1000000'un üzerinde olan müşteriler.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!