Ana içeriğe geç

Set işleçleri

Set işleçleri, veri setlerini dahil etmek, hariç tutmak veya kesiştirmek için kullanılır. Tüm işleçler, kümeleri işlenenler olarak kullanır ve sonuç olarak bir küme döndürür.

Set işleçlerini iki farklı durumda kullanabilirsiniz:

  • Verilerdeki kayıt setlerini temsil eden, set tanımlayıcıları üzerinde bir set işlemi gerçekleştirmek için.

  • Öğe setlerinde, alan değerlerinde veya bir set değiştirici içinde set işlemi gerçekleştirmek için.

Aşağıdaki tabloda, set ifadelerinde kullanılabilecek işleçler gösterilmektedir.

İşleçler
İşleç Açıklama
+ Birleşim. Bu ikili işlem, iki küme işleneninden herhangi birine ait olan kayıtlardan veya öğelerden oluşan bir küme döndürür.
- Hariç Tutma. Bu ikili işlem, iki küme işleneninden birincisine ait olan ancak diğerine ait olmayan kayıtlardan veya öğelerden oluşan bir küme döndürür. Ayrıca, bir birli işleç olarak kullanıldığında, tümleyen kümesini döndürür.
* Kesişim. Bu ikili işlem, her iki küme işlenenine ait olan kayıtlardan öğelerden oluşan bir küme döndürür.
/ Simetrik fark (XOR). Bu ikili işlem, her iki küme işlenenine ait olan kayıtlardan öğelerden oluşan bir küme döndürür.

Aşağıdaki tabloda işleçlerle ilgili örnekler gösterilmektedir.

İşleçler içeren örnekler
Örnek Sonuç

Sum ({1-$} Sales)

Geçerli seçim tarafından hariç tutulan her şey için, satışları döndürür.

Sum ({$*BM01} Sales)

Seçim ile seçim imi #160;BM01. arasındaki kesişim için satışları döndürür.

Sum ({-($+BM01)} Sales)

Seçim ve seçim imi BM01 ile hariç tutulan satışları döndürür.

Sum ({$<Year={2009}>+1<Country={'Sweden'}>} Sales)

Mevcut seçimlerle ilişkili 2009 yılı satışlarını döndürür ve tüm yıllar boyunca Sweden ülkesiyle ilişkili tüm veri setini ekler.

Sum ({$<Country={"S*"}+{"*land"}>} Sales)

S ile başlayan veya land ile biten ülkeler için satışları döndürür.

Ayrıca bkz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!