Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

XIRR - grafik fonksiyonu

XIRR(), grafik boyutları üzerinde yinelenen pmt ve date ile verilen ifadelerdeki eşleştirilmiş sayıların temsil ettiği bir nakit akışları planı için (mutlaka dönemsel olması gerekmez) toplam iç geri dönüş oranını (yıllık) döndürür. Tüm ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak iskonto uygulanır.

Qlik XIRR işlevi (XIRR() ve RangeXIRR() işlevleri), doğru XIRR değerini belirlemek için aşağıdaki denklemi kullanarak Rate değerini çözer:

XNPV(Rate, pmt, date) = 0

Denklem, Newton yönteminin basitleştirilmiş bir versiyonu kullanılarak çözülür.

Söz Dizimi:  

XIRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
pmt

Ödemeler. date içinde verilen ödeme planına karşılık gelen nakit akışlarını içeren ifade veya alan.

date pmt içinde verilen nakit akışı ödemelerine karşılık gelen tarih planını içeren ifade veya alan.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Bu fonksiyonla çalışırken aşağıdaki sınırlamalar uygulanır:

  • Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, pmt ve date öğeleri toplama işlevleri içermemelidir. Daha gelişmiş iç içe toplamalar için, belirli bir boyutla birlikte gelişmiş Aggr işlevini kullanın.

  • Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

  • Bu fonksiyon, en az bir geçerli negatif ve en az bir geçerli pozitif ödeme gerektirir (karşılık gelen geçerli tarihlerle birlikte). Bu ödemeler sağlanmazsa NULL değeri döndürülür.

Bu konular bu fonksiyon ile çalışmanıza yardımcı olabilir:

Bilgi notu

Qlik Sense Client-ManagedFarklı sürümleri arasında, bu fonksiyon tarafından kullanılan temel algoritmada değişiklikler vardır. Algoritmadaki son güncellemeler hakkında bilgi için XIRR Fonksiyonu Düzeltmeleri ve Güncelleştirmeleri başlıklı destek makalesine bakın.

Örnek

XIRR dönüş değerini yorumlama

XIRR işlevselliği genellikle, başlangıçta bir giden (negatif) ödemenin ve daha sonra bir dizi küçük gelen (pozitif) ödemenin olduğu bir yatırımı analiz etmek için kullanılır. Yalnızca bir negatif ve bir pozitif ödeme içeren basitleştirilmiş örneği aşağıda bulabilirsiniz:

Cashflow:

LOAD * inline [

Date|Payments

2023-01-01|-100

2024-01-01|110

] (delimiter is '|');

 

Başlangıçta 100 tutarında bir ödeme yapıyor ve tam bir yıl sonra 110 tutarında geri ödeme alıyoruz. Bu, yıllık %10 geri dönüş oranını temsil eder. XIRR(Payments, Date), 0,1 değerini döndürür.

XIRR işlevselliğinin dönüş değeri pozitif veya negatif olabilir. Bir yatırım söz konusu olduğunda, negatif sonuçlar yatırımın bir kayıp olduğunu gösterir. Kazanç veya kayıp miktarı, ödemeler alanı üzerinde bir toplama yapılarak hesaplanabilir.

Yukarıdaki örnekte, bir yıl boyunca paramızı ödünç veriyoruz. Geri dönüş oranı, faiz olarak düşünülebilir. İşlemin diğer tarafında olduğunuzda (ör. borç veren yerine borç alan sizseniz) da XIRR'nin işlevselliğini kullanabilirsiniz.

Şu örneğe göz atın:

Cashflow:

LOAD * inline [

Date|Payments

2023-01-01|100

2024-01-01|-110

] (delimiter is '|');

 

Bu, ilk örnekle aynıdır ancak tersine çevrilmiştir. Burada, bir yıl boyunca 100 tutarında parayı ödünç alıyoruz ve %10 faizle geri ödüyoruz. Bu örnekte, XIRR hesaplaması ilk örnekteki değerin aynısı olan 0,1'i (%10) döndürür.

İlk örnekte 10'luk bir kâr elde ettiğimizi ve ikinci örnekte 10'luk bir kayıp yaşadığımızı ancak XIRR işlevselliğinin dönüş değerinin bu iki örnek için de pozitif olduğunu unutmayın. Bunun nedeni, işlemde hangi tarafta olduğunuza bakılmaksızın XIRR işlevselliğinin işlemdeki gizli faizi hesaplamasıdır.

Birden çok çözüm içeren sınırlamalar

Qlik XIRR işlevselliği, Rate değerinin çözüldüğü, aşağıdaki denklemle tanımlanır:

XNPV(Rate, pmt, date) = 0

Bu denklemin bazen birden çok sonuç içermesi mümkündür. Bu, "çoklu IRR problemi" olarak bilinir ve normal dışı nakit akışı klasöründen (alışılmadık nakit akışı olarak da adlandırılır) kaynaklanır. Aşağıdaki komut dosyasında buna dair bir örnek gösterilmiştir:

Cashflow:

LOAD * inline [

Date|Payments

2021-01-01|-200

2022-01-01|500

2023-01-01|-250

] (delimiter is '|');

 

Bu örnekte, bir negatif çözüm ve bir pozitif çözüm vardır (Rate = -0,3 ve Rate = 0,8). XIRR() 0,8 sonucunu verir.

Qlik XIRR işlevselliği bir çözüm aradığında Rate = 0 noktasında başlar ve bir çözüm bulana kadar oranı adım adım artırır. Birden fazla pozitif çözüm varsa karşılaştığı ilk pozitif çözümü verir. Pozitif sonuç bulamazsa Rate değerini sıfır rakamına sıfırlar ve negatif yönde çözüm aramaya başlar.

"Normal" nakit akışı klasöründe yalnızca bir çözüm bulunmasının garanti olduğunu unutmayın. "Normal" nakit akışı klasörü, aynı işarete sahip (pozitif veya negatif) tüm ödemelerin sürekli bir grupta olduğu anlamına gelir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!