Ana içeriğe geç Skip to complementary content

İstatistiksel test fonksiyonları

İstatistiksel test işlevleri, hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir, ancak sözdizimi farklıdır.

Ki2 testi fonksiyonları

Genellikle nitel değişkenlerin incelenmesinde kullanılır. Gözlenen sıklıklar beklenen sıklıkları içeren tek yönlü bir sıklık tablosunda karşılaştırılabilir veya iki değişken arasındaki bağlantı bir olumsallık (kontenjan) tablosunda incelenebilir.

T testi fonksiyonları

T testi fonksiyonları iki popülasyon ortalamasının istatistiksel incelemesi için kullanılır. İki örnekli t testi iki örneğin farklı olup olmadığını inceler; iki normal dağılımın bilinmeyen varyanslara sahip olduğu ve deneyde küçük örneklem boyutu kullanıldığı durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Z testi fonksiyonları

İki popülasyon ortalamasının istatistiksel incelemesi. İki örnek z testi, iki normal dağıtımın bilinen varyansları olduğunda ve bir deneme büyük bir örnek boyutu kullandığında iki örneğin farklı olup olmadığını ve sık kullanılıp kullanılmadığını inceler.