Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

MoneyThousandSep

Tanımlı binler ayırıcısı, bölgesel ayarlarınızla ayarlanmış olan para birimi için rakam gruplama sembolünün yerini alır.

İpucu notu

Varsayılan olarak, Qlik Sense tablo grafiklerinde sayıları ve metni farklı görüntüler. Sayılar sağa, metin sola hizalanır. Bu, metinden sayıya dönüştürmedeki sorunları bulmayı kolaylaştırır. Bu sayfadaki Qlik Sense sonuçlarını gösteren tüm tablolar bu biçimlendirmeyi kullanır.

Söz Dizimi:  

MoneyThousandSep

Qlik Sense uygulamaları, bu biçimlendirmeye uyan metin alanlarını para değerleri olarak yorumlar. Metin alanının MoneyFormat sistem değişkeninde tanımlanan para birimi sembolünü içermesi gerekir. MoneyThousandSep özellikle, farklı bölgesel ayarlardan alınan veri kaynakları işlenirken yararlı olur.

Aşağıdaki örnekte MoneyThousandSep sistem değişkeninin olası bir kullanımı gösterilir:

Set MoneyDecimalSep=',';

Bu fonksiyon genellikle aşağıdaki fonksiyonlarla birlikte kullanılır:

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyon Etkileşim
MoneyFormat Metin alanı yorumlama örneklerinde, yorumlama kapsamında MoneyFormat sembolü kullanılır. Sayı Biçimi için, grafik nesnelerinde Qlik Sense tarafından MoneyFormat biçimi kullanılır.
MoneyDecimalSep Metin alanı yorumlama örneklerinde, MoneyDecimalSep fonksiyonuna da uyulmalıdır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 - MoneyThousandSep virgül (,) gösterimi

Örnek 2 - MoneyThousandSep nokta (.) gösterimi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!