Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

MoneyFormat

Bu sistem değişkeni, Qlik tarafından metni para birimi ön eki olan bir sayıya otomatik olarak çevirmek için kullanılan biçim desenini tanımlar. Ayrıca Sayı Biçimi özellikleri "Para" olarak ayarlanmış hesaplamaların grafik nesnelerinde nasıl görüntüleneceğini de tanımlar.

MoneyFormat sistem değişkenindeki biçim deseninde tanımlanan sembol, bölgesel ayarlarınız tarafından belirlenen para birimi sembolünün yerini alır.

İpucu notu

Varsayılan olarak, Qlik Sense tablo grafiklerinde sayıları ve metni farklı görüntüler. Sayılar sağa, metin sola hizalanır. Bu, metinden sayıya dönüştürmedeki sorunları bulmayı kolaylaştırır. Bu sayfadaki Qlik Sense sonuçlarını gösteren tüm tablolar bu biçimlendirmeyi kullanır.

Söz Dizimi:  

MoneyFormat

Set MoneyFormat='$ #,##0.00; ($ #,##0.00)';

Bu biçimlendirme grafik nesnelerinde, sayısal alanın Number Formatting özelliği Money olarak ayarlandığında görüntülenir. Ayrıca sayısal metin alanları Qlik Sense tarafından yorumlanırken, metin alanının para birimi sembolü MoneyFormat değişkeninde tanımlanan sembolle eşleşiyorsa Qlik Sense bu alanı para değeri olarak yorumlar.

Bu fonksiyon genellikle aşağıdaki fonksiyonlarla birlikte kullanılır:

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyon Etkileşim
MoneyDecimalSep Sayı Biçimi için, nesnelerin alan biçimlendirmesinde MoneyDecimalSep kullanılır.
MoneyThousandSep Sayı Biçimi için, nesnelerin alan biçimlendirmesinde MoneyThousandSep kullanılır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 - MoneyFormat

Örnek 2 - Binlik ayırıcı ve karma giriş biçimleri ile MoneyFormat

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!