Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

MoneyDecimalSep

Tanımlı ondalık ayırıcı, bölgesel ayarlarınızla ayarlanmış olan para birimi ondalık sembolünün yerini alır.

İpucu notu

Varsayılan olarak, Qlik Sense tablo grafiklerinde sayıları ve metni farklı görüntüler. Sayılar sağa, metin sola hizalanır. Bu, metinden sayıya dönüştürmedeki sorunları bulmayı kolaylaştırır. Bu sayfadaki Qlik Sense sonuçlarını gösteren tüm tablolar bu biçimlendirmeyi kullanır.

Söz Dizimi:  

MoneyDecimalSep

Qlik Sense uygulamaları, bu biçimlendirmeye uyan metin alanlarını para değerleri olarak yorumlar. Metin alanının MoneyFormat sistem değişkeninde tanımlanan para birimi sembolünü içermesi gerekir. MoneyDecimalSep özellikle, farklı bölgesel ayarlardan alınan veri kaynakları işlenirken yararlı olur.

Aşağıdaki örnekte MoneyDecimalSep sistem değişkeninin olası bir kullanımı gösterilir:

Set MoneyDecimalSep='.';

Bu fonksiyon genellikle aşağıdaki fonksiyonlarla birlikte kullanılır:

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyon Etkileşim
MoneyFormat Metin alanı yorumlama örneklerinde, yorumlama kapsamında MoneyFormat sembolü kullanılır. Sayı Biçimi için, Grafik Nesnelerinde Qlik Sense tarafından MoneyFormat biçimi kullanılır.
MoneyThousandSep Metin alanı yorumlama örneklerinde, MoneyThousandSep fonksiyonuna da uyulmalıdır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 - MoneyDecimalSep nokta (.) gösterimi

Örnek 2 - MoneyDecimalSep virgül (,) gösterimi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!