Ana içeriğe geç

Concat - grafik fonksiyonu

Concat(), dize değerlerini birleştirmek için kullanılır. Fonksiyon, her bir boyut üzerine değerlendirilen ifadenin tüm değerlerinin toplanmış dize birleşimini döndürür.

Söz Dizimi:  

Concat({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} string[, delimiter[, sort_weight]])

Dönüş verileri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
string

İşlenecek dizeyi içeren ifade veya alan.

delimiter Her değer, delimiter içinde bulunan dize ile ayrılabilir.
sort-weight

Birleşimin sırası sort-weight boyutunun değerine göre belirlenebilir (varsa) ve en düşük değere karşılık gelen dize birleşimde ilk görünür.

SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Örnekler ve sonuçlar:  

Results table
SalesGroup Amount Concat(Team) Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)
East 25000 Alpha AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 20000 BetaGammaGamma AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 14000 Delta AlphaBetaDeltaGammaGamma
West 17000 Epsilon EpsilonEtaThetaZeta
West 14000 Eta EpsilonEtaThetaZeta
West 23000 Theta EpsilonEtaThetaZeta
West 19000 Zeta EpsilonEtaThetaZeta
Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
Concat(Team)

Tablo, SalesGroup ve Amount boyutlarından ve Concat(Team) hesaplaması üzerindeki varyasyonlardan oluşturulmuştur. Toplamlar sonucu yok sayılırsa, sekiz Team değeri için iki SalesGroup değeri geneline yayılmış veriler bulunmasına karşın, Concat(Team) hesaplamasının tabloda birden fazla Team dize değerini birleştiren tek sonucunun Amount 20000 boyutunu içeren satır (BetaGammaGamma sonucunu veren) olduğuna dikkat edin. Bunun nedeni, giriş verilerinde Amount 20000 için üç değer bulunmasıdır. Hesaplama boyutlar geneline yayıldığında tüm diğer sonuçlar birleştirilmeden kalır; çünkü her SalesGroup ve Amount kombinasyonu için yalnızca bir Team değeri vardır.

Concat(DISTINCT Team,', ') Beta, Gamma. Çünkü DISTINCT niteleyicisi, çoğaltma Gamma sonucunun göz ardı edilmesi anlamına gelir. Ayrıca, sınırlayıcı bağımsız değişken, virgül ve bunu izleyen boşluk olarak tanımlanır.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team) TOTAL niteleyicisi kullanılırsa, tüm Team değerleri için tüm dize değerleri birleştirilir. Alan seçimi <SalesGroup> belirtildiğinde, sonuçları SalesGroup boyutunun iki değeri halinde böler. SalesGroupEast için, sonuçlar AlphaBetaDeltaGammaGamma olur. SalesGroupWest için, sonuçlar EpsilonEtaThetaZeta olur.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team,';', Amount) sort-weight için bağımsız değişken ekleyerek: Amount için bağımsız değişken eklenerek sonuçlar Amount boyutunun değerine göre sıralanır. Sonuçlar DeltaBetaGammaGammaAlpha ve EtaEpsilonZEtaTheta olur.

Örnekte kullanılan veriler:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!