Ana içeriğe geç

After - grafik fonksiyonu

After(), pivot tablodaki bir satır segmenti içinde bulunan geçerli sütundan sonraki sütunda göründüğü şekilde, pivot tablonun boyut değerleriyle değerlendirilen bir ifadenin değerini döndürür.

Söz Dizimi:  

after([TOTAL] expr [, offset [, count ]])

Bilgi notuGrafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.
Bilgi notu Bu fonksiyon, pivot tablolar hariç tüm grafik türlerinde NULL değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offset n belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi, geçerli satırdan sağa doğru n satır taşınır.

Offset 0 olarak belirtildiğinde, ifade geçerli satır üzerinde değerlendirilir.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, After fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Before fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir count parametresi belirtildiğinde, fonksiyon ilk hücreden sağa doğru sayarak count değerine ulaşana kadar her tablo satırı için bir adet olmak üzere bir değer aralığı döndürür.

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Bir satır segmentinin son sütununda, bundan sonra gelen bir sütun olmadığından, bir NULL değeri döndürülür.

Pivot tablo birden çok yatay boyuta sahipse geçerli satır segmenti, alanlar arası sıralama düzeninin son yatay boyutunu gösteren satır haricinde tüm boyut satırlarında geçerli sütun olarak yalnızca aynı değerlere sahip sütunları içerir. Pivot tablolardaki yatay boyutlara yönelik alanlar arası sıralama düzeni, üstten alta doğru boyutların sırasıyla tanımlanır.

Örnek:  

after( sum( Sales ))

after( sum( Sales ), 2 )

after( total sum( Sales ))

rangeavg (after(sum(x),1,3)), geçerli sütunun hemen sağındaki üç sütunda değerlendirilen sum(x) fonksiyonunun üç sonucunun ortalamasını döndürür.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!