Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Takvim dönemleri ile analiz dönemlerini tanımlama

Görselleştirme oluşturulurken İçgörü Danışmanı tarafından kullanılan zaman dilimlerini kontrol etmek için takvim gruplarınızın takvim dönemlerini tanımlayın.

Takvim dönemleri, mantıksal modeldeki analizde İçgörü Danışmanı tarafından kullanılmak üzere ilgilenilen zaman dönemlerini tanımlar. Örneğin, tüm zamanlara ait toplam satışı gösteren bir KPI, içinde bulunulan aya ait toplam satışı gösteren bir KPI'dan daha az kullanışlı olabilir. İçinde bulunulan ay için bir takvim dönemi oluşturabilir ve bunu, toplam satış ile kullanılacak varsayılan dönem olarak ayarlayabilirsiniz. Mantıksal model için takvim dönemleri, Takvim dönemleri içinde oluşturulur ve yönetilir.

Takvim dönemleri, tekli zaman dönemlerini veya göreli zaman dönemlerinin karşılaştırmalarını tanımlar. Örneğin, aşağıdakileri yapmak için takvim dönemleri oluşturabilirsiniz:

 • Yalnızca bu aydaki değerleri göstermek

 • Bu ayı, geçen ay ile karşılaştırmak

 • İçinde bulunulan çeyreği, geçen seneki aynı çeyrek ile karşılaştırmak

İçgörü Danışmanı, grafikler oluşturulurken takvim dönemlerini kullanır. Takvim dönemleri ek analiz türlerini etkinleştirir. İçgörü Danışmanı içindeki bir grafiği düzenlerken takvim dönemleri seçip uygulayabilirsiniz. İçgörü Danışmanı, bir gruptaki alanlar ve ana öğeler için grafikler oluştururken o grup ile kullanılacak varsayılan bir takvim dönemi ayarlayabilirsiniz. Varsayılan takvim dönemleri, Davranışlar bölümünde ayarlanır. Daha fazla bilgi için bkz. Varsayılan takvim dönemi.

Takvim dönemleri oluşturma

Alanlar ve gruplar içinde tanımlanan takvim gruplarından takvim dönemleri oluşturun. Veri yükleme komut dosyasında autoCalendar fonksiyonunu kullanan alanlarla veya bu alanlar olmadan takvim dönemleri oluşturabilirsiniz.

Bilgi notu

autoCalendar ile aynı bildirilen alanları kullanıyorsa, Otomatik Takvim Kullan seçeneğini özel bir takvimle kullanabilirsiniz.

Otomatik takvim kullanarak takvim dönemleri oluşturma

Otomatik takvim kullanarak takvim dönemleri oluştururken analiz için ayrıntı düzeyini seçin. Ayrıntı düzeyi örneğin, yılın ayı veya yılın çeyreği olur. Daha sonra en son değeri kullanmayı veya bir karşılaştırma oluşturmayı seçebilirsiniz.

 1. Takvim dönemi oluştur'a tıklayın.
 2. Bir takvim grubu seçin ve Otomatik Takvim kullan seçeneğini belirleyin.
 3. Takvim dönemi için bir ad girin.
 4. Takvim dönemi ayrıntı düzeyini seçin.
 5. Şunlardan birini yapın:
  • Dönem ayrıntı düzeyi alanında en son değeri kullanmak için Son sıralanan değeri kullan'ı seçin.
  • Karşılaştırmalı bir takvim dönemi oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   • Karşılaştır bölümünde, karşılaştırma dönemini seçin. İçgörü Danışmanı tarafından içinde bulunulan dönem yerine son tamamlanma dönemi kullanılması gerekiyorsa Son tamamlanma dönemi'ni seçin.
   • Özel bölümünde Fark içinde analiz dönemini seçin ve sonra Karşılaştırma farkı bölümünde karşılaştırma dönemini seçin.

    Fark ve Karşılaştırma farkı, sayısal değerler kullanır; 0, içinde bulunulan dönemi ifade eder.

    Örneğin, dönem ayrıntı düzeyiniz olarak yılın çeyreğini kullandıysanız 0, içinde bulunulan dönemi ve 3 de üç çeyrek önceyi ifade eder.

 6. Oluştur'a tıklayın.

Özel takvim kullanarak takvim dönemleri oluşturma

Yükleme komut dosyasında autoCalendar kullanmadan takvim dönemleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, özel bir takviminiz olabilir veya autoCalendar içinde bulunmayan özel takvim bayraklarını kullanmak isteyebilirsiniz.

Özel takvim kullanarak bir takvim dönemi oluşturmak için bir takvim grubu seçin ve toplanacak bir zaman alanı seçin. Daha sonra en son değeri kullanmayı veya karşılaştırma oluşturmayı seçin. İki karşılaştırma yöntemi desteklenir:

 • Göreli: Önceki göreli dönem sayısını içeren bir alan kullanan, göreli bir karşılaştırma. Göreli dönem alanı, toplanan alandaki her bir değer için içinde bulunulan tarihten itibaren göreli dönemi tanımlayan sayısal değerler içermelidir. Daha sonra analiz için farkı ve karşılaştırma farkını seçebilirsiniz.

  Örneğin, bu ay ile geçen ayın karşılaştırmasını gerçekleştirmek için toplama alanınız olarak Tarih'i seçin. Daha sonra göreli dönem alanınız olarak MonthsAgo seçeneğini belirleyin. MonthsAgo, Tarih alanındaki her bir değerin, içinde bulunulan aydan kaç ay önce olduğunu değerlendirmek için bir ifade kullanır. İçinde bulunulan ay Temmuz ise Temmuz içindeki değerler 0, Haziran içindeki değerler 1, Mayıs içindeki değerler 2 olur ve bu şekilde devam eder. Daha sonra farkınız için 0 ve karşılaştırma farkınız için 1 değerini seçebilirsiniz.

 • İşaret: İşaret karşılaştırmasında, ayrı işaretlenmiş iki zaman dönemini tanımlayan iki alan kullanılır.

  Örneğin, işaret karşılaştırması için kullanılan iki dönem, birinci çeyrek ve ikinci çeyrek olabilir. Karşılaştırma alanları, hangi toplanan alan değerlerinin işaretli dönem içinde olduğunu belirten ikili değerler içermelidir.

  1. Çeyrek ile 2. Çeyreği karşılaştırmak için toplanan alan olarak Tarih'i seçin. İşaret alanları olarak InQuarter1 ve InQuarter2 seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu alanlar, değerlerin 1. Çeyrekte veya 2. Çeyrekte olup olmadığını değerlendirmek için ifadeleri kullanır.

Özel bir takvim kullanılarak yapılan daha fazla takvim dönemi örneği için bkz. Adım adım - Özel takvim kullanarak takvim dönemleri oluşturma.

 1. Create calendar period'a tıklayın.
 2. Bir takvim grubu seçin ve sonra Otomatik Takvim kullan onay kutusunun işaretini kaldırın.
 3. Takvim dönemi için bir ad girin.
 4. Kullanılacak toplanan tarih alanını seçin.
 5. Şunlardan birini yapın:
  • Dönem ayrıntı düzeyi alanında en son değeri kullanmak için Son sıralanan değeri kullan'ı seçin.
  • Karşılaştırmalı bir takvim dönemi oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   • Göreli bölümünde Göreli dönem öncesi için Toplanan tarih içinde seçilen alanın göreli zaman dönemi verilerini içeren, komut dosyanızdaki tanımlı alanı seçin. Fark bölümünde analiz için zaman dönemini ayarlayın ve sonra Karşılaştırma farkı bölümünde karşılaştırma dönemini ayarlayın.

    Fark ve Karşılaştırma farkı, sayısal değerler kullanır; 0, içinde bulunulan dönemi ifade eder.

   • İşaret bölümünde, içinde bulunulan dönem işaretini içeren alanı seçin, ardından karşılaştırma dönemi işaretini içeren alanı seçin.

 6. Oluştur'a tıklayın.

Sınırlamalar

İş mantığı takvim dönemleri için şu sınırlamalar vardır:

 • Varsayılan takvim dönemleri, ifadelerinde belirli zaman dönemlerini içeren zamana dayalı ana hesaplamalara uygulanmaz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!