Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Mantıksal modellere davranışlar uygulama

Davranışlar, hesaplama grupları ile diğer gruplar arasında tercih ilişkisi veya reddetme ilişkisi ayarlamanıza olanak sağlar. İçgörü Danışmanı öğesinde değer seçimini zorlamak için de davranışları kullanabilirsiniz.

Analizde her zaman birlikte kullanılması gereken veya analizde hiçbir zaman birlikte kullanılmaması gereken gruplarınız olabilir. Bir gruptaki alanlar İçgörü Danışmanı tarafından kullanılırken her zaman seçilmiş olarak dahil edilmesini tercih edeceğiniz alan değerleriniz de olabilir. Davranışlar bu tercihleri grup temelinde ayarlamanıza olanak sağlar. Davranışlar bölümünde mantıksal model davranışları oluşturulur ve yönetilir.

Aşağıdaki davranışlar, mantıksal modellerde kullanılabilir:

 • Gerekli seçimler
 • Tercih ilişkisi
 • Reddetme ilişkisi
 • Varsayılan takvim dönemi

seçeneğini belirleyip Düzenle veya Sil'i seçerek davranışları düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

Gerekli seçimler

Gerekli seçim davranışı, bir gruptaki alanlar kullanılırken dahil edilmesi gereken alan değerlerini belirtmenize olanak sağlar. Bir davranış birden çok gerekli seçim içerebilir.

Örneğin, Ülke, Nüfus ve Yıl alanlarınız olabilir. İçgörü Danışmanı uygulamasında öneriler oluştururken, Ülke ve Nüfus alanını kullanan ancak grafiklerde tüm yıllara ait verilerin toplamını içeren grafikler alabilirsiniz. Nüfus veya Ülke için analiz oluştururken İçgörü Danışmanı sonuçlarını tüm zamanlar yerine geçerli yılı kullanacak şekilde sınırlamak için gerekli seçim davranışını kullanabilirsiniz.

Tercih ilişkileri

Tercih ilişkisi davranışı, analiz oluştururken daha sık birlikte kullanılması gereken grupları seçme konusunda İçgörü Danışmanı'a yol gösterir. Bir tercih ilişkisi belirttiğinizde İçgörü Danışmanı, sonuçlar oluştururken tercih edilen grubu kullanır. Tercih ilişkileri, belirsizlik olması durumunda kullanışlıdır.

Tercih ilişkileri, bir grubun diğer gruplarla birlikte kullanılmasını engellemez. Yalnızca analizde tüm grup tercihleri eşit olduğunda tercih edilen grubu seçer. Diğer grupların daha uygun olduğu analizde, bunun yerine tercih edilmeyen gruplar kullanılabilir.

Örneğin, dört grup vardır:

 • Sales
 • Customer
 • Ürün
 • Satış Personeli

Satış'ın Müşteri ile tercih ilişkisi vardır. Satış ile ilgili alt kırılım analizinde Müşteri, tercih edilen olduğundan diğer gruplar arasından seçilir. Satış için eğilim analizinde, bunun yerine analizde Ürün kullanılabilir.

Reddetme ilişkileri

Reddetme ilişkisi davranışı, İçgörü Danışmanı uygulamasının seçilen grupları içgörü oluştururken birlikte kullanmasını engeller. Aynı paketteki bazı grupların birlikte kullanılması analizde kullanışlı olmadığında bu yararlıdır. Uygulama performansını etkileyebilecek grupların birlikte kullanılmasını engellemek için de reddetme ilişkileri kullanılabilir. Yıldız şeması veri modellerinde, analizi karmaşıklaştıran bire çok ve çoğa bir ilişkilerine sahip gruplar olabilir. Reddetme ilişkileri, bu gruplar arasında ilişkilendirmeyi engelleyebilir.

Bir kullanıcı, reddetme ilişkisi olan gruplardan özel olarak içgörüler istediğinde reddetme ilişkileri geçersiz kılınır. Örneğin, Satış ve Tedarikçi bir reddetme ilişkisine sahiptir. "Bana satışları göster" araması yapıldığında Satışlar ve Tedarikçi öğelerini içeren analizler oluşturulmaz. "Tedarikçiye göre satışları bana göster" araması yapıldığında Satışlar ve Tedarikçi öğelerini içeren sonuçlar oluşturulur.

Varsayılan takvim dönemi

Varsayılan takvim dönemi davranışları, seçilen grup için görselleştirmelerde varsayılan zaman dönemi olarak kullanılacak takvim dönemlerini atar. İçgörü Danışmanı, söz konusu gruptan alanlar için her görselleştirme oluşturduğunda, varsayılan takvim dönemi uygulanır. Grupların tek bir varsayılan takvim dönemi olabilir. Varsayılan takvim dönemleri davranışları bir tarih alanı için ayarlanmış tüm varsayılan dönem ayrıntı düzeylerini geçersiz kılar.

Takvim dönemleri analizlere genellikle aşağıdaki şekilde uygulanır:

 • Olgu ve sıralama analizleri, takvim dönemindeki geçerli veya ilk seçilen dönemi kullanır. Takvim döneminden seçilen önceki veya ikinci dönem karşılaştırma için analizlere eklenir.

 • Trend analizleri ve benzer analizler, yalnızca takvim döneminden alınan ayrıntı düzeyini kullanır

 • Diğer analizler, takvim dönemindeki geçerli veya ilk seçilen dönemi kullanır.

Örneğin, müşteri memnuniyeti verilerini içeren Müşteri Memnuniyeti grubunuz olabilir. Varsayılan olarak, uygulamanızın kullanıcılarının çoğu yalnızca içinde bulunulan aya ait verileri görmek ister. İçinde bulunulan ay için bir takvim dönemi oluşturulup varsayılan takvim dönemi haline getirilerek Müşteri Memnuniyeti için İçgörü Danışmanı görselleştirmeleri yalnızca içinde bulunulan aya ait verileri gösterir.

Belirli analiz türleri için varsayılan takvim dönemlerini yok sayma

Analiz türlerini, varsayılan bir takvim döneminin bölümlerini veya tamamını yok sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu, varsayılan takvim dönemlerinin daha özel olarak nasıl uygulanacağını kontrol etmek için kullanışlıdır. Örneğin, olgu analizlerinizde karşılaştırma istemeyebilir, yalnızca geçerli dönemi görüntülemek isteyebilirsiniz.

1. dönemi (önceki veya seçilen ikinci dönem), 2. dönemi (geçerli veya ilk seçilen dönem) veya takvim döneminizin ayrıntı düzeyini yok sayacak şekilde analiz türlerini seçebilirsiniz. 1. Dönem'in yok sayılması, iki dönemi karşılaştıracak analizlerde daha önceki dönemin kullanılmasını engeller, böylece yalnızca 2. dönem görüntülenir. Dönem 2'yi veya ayrıntı düzeyini yoksaymak, takvim döneminin ilgili analiz türüyle varsayılan olarak kullanılmasını engeller. Farklı analizler hakkında daha fazla bilgi için bkz. İçgörü Danışmanı analiz türleri.

Davranışlar oluşturma

 1. Davranış oluştur'a tıklayın.
 2. Geçerli olduğu öğe bölümünde bir grup seçin.
 3. Bir davranış türü seçin
 4. Şunlardan birini yapın:
  • Tercih ilişkisi veya Reddetme ilişkisi yapılandırıyorsanız bu ilişkinin uygulanacağı grupları seçin.
  • Gerekli seçim yapılandırıyorsanız bunun tek değer olup olmadığını seçin. Şunun için zorunlu tut bölümünden, alanları ve alanların gerekli değerlerini seçin.

   Başka bir tane ekle'ye tıklayarak ilave gerekli seçimler ekleyebilirsiniz.

  • Varsayılan takvim dönemi yapılandırıyorsanız bir takvim grubu ve o gruptan bir takvim dönemi seçin. İsteğe bağlı olarak, 1. Dönemi Yoksay, 2. Dönemi Yoksay ve Ayrıntı Düzeyini Yoksay altında hangi analiz türlerinin varsayılan takvim döneminden istisnaları olacağını belirtin.

 5. Oluştur'a tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!