Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Grafiklerde chi2-test fonksiyonlarının kullanımına ilişkin örnekler

chi2-test fonksiyonları, ki-kareli istatistiksel analiz ile ilişkili değerleri bulmak için kullanılır.

Bu bölümde, Qlik Sense içinde kullanılabilen ki-kareli dağılım test fonksiyonlarının değerlerini bulmak için örnek veriler kullanılarak görselleştirmelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Söz dizimi ve bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalar için lütfen, ayrı chi2-test grafik fonksiyonu konularına bakın.

Örnekler için verileri yükleme

Koda yüklenecek üç farklı istatistiksel örneklemi açıklayan üç örnek veri kümesi vardır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni bir uygulama oluşturun.
 2. Veri yüklemesine aşağıdakileri girin:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Verileri yüklemek için run script seçeneğine tıklayın.

chi2-test grafik fonksiyonu görselleştirmelerini oluşturma

Örnek: Örnek 1

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yükleme düzenleyicisinde, compass seçeneğine tıklayarak uygulama görünümüne gidin ve daha önce oluşturduğunuz sayfaya tıklayın.

  Sayfa görünümü açılır.

 2. Sayfayı düzenlemek için Sayfayı düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Grafikler'den bir tablo ekleyin ve Alanlar'dan boyutlar olarak Grp, Grade ve Count ekleyin.

  Bu tabloda örnek veriler gösterilmektedir.

 4. Boyut olarak aşağıdaki ifadeyle başka bir tablo ekleyin:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Böylece, üç chi2-test fonksiyonunun adlarıyla boyutlara ilişkin etiketler oluşturmak için yapay boyutlar fonksiyonu kullanılır.

 5. Tabloya hesaplama olarak şu ifadeyi ekleyin:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Bu ifade, tablodaki her bir chi2-test fonksiyonunun sonuç değerini, kendisiyle ilişkili yapay boyutun yanına koyma etkisi oluşturur.

 6. Hesaplamanın Sayı biçimlendirmesi seçeneğini Sayı ve 3Anlamlı rakam olarak ayarlayın.
İpucu notuHesaplamanın ifadesinde bunun yerine şu ifadeyi kullanabilirsiniz: Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Sonuç:

Örnek 1 verileri için elde edilen chi2-test fonksiyonları tablosu şu değerleri içerecektir:

Sonuçlar tablosu
p df Chi2
0.820 5 2.21

Örnek: Örnek 2

Aşağıdakileri yapın:

 1. Örnek 1'de düzenlediğiniz sayfada, Grafikler'den bir tablo ekleyin ve Alanlar'dan boyutlar olarak Sex, Opinion ve OpCount ekleyin.
 2. Kopyala ve Yapıştır komutlarını kullanarak Örnek 1'den sonuçlar tablosunun kopyasını oluşturun. Hesaplamadaki ifadeyi düzenleyin ve her üç chi2-test fonksiyonundaki bağımsız değişkenleri, Örnek 2 verilerinde kullanılan alanların adlarıyla değiştirin. Örneğin: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).

Sonuç:

Örnek 2 verileri için elde edilen chi2-test fonksiyonları tablosu şu değerleri içerecektir:

Sonuçlar tablosu
p df Chi2
0.000309 2 16.2

Örnek: Örnek 3

Aşağıdakileri yapın:

 1. Örnek 1 ve Örnek 2 verilerine ilişkin örneklerdeki aynı yöntemle iki tablo daha oluşturun. Boyutlar tablosunda, aşağıdaki alanları boyut olarak kullanın: Gender, Description, Actual ve Expected.
 2. Sonuçlar tablosunda, Örnek 3 verilerinde kullanılan alanların adlarını kullanın. Örneğin: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected).

Sonuç:

Örnek 3 verileri için elde edilen chi2-test fonksiyonları tablosu şu değerleri içerecektir:

Sonuçlar tablosu
p df Chi2
0.000308 2 16.2

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!