Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Birleştirmeye alternatif olarak eşlemeyi kullanma

Qlik Sense içindeki Join öneki, veri modelinde çeşitli veri tablolarını birleştirmenin güçlü bir yoludur.

Bir dezavantajı ise birleştirilen tabloların büyük olabilmesi ve performans sorunları yaratabilmesidir. Başka bir tablodan tek değeri aramanız gerektiği durumlarda Join yönteminin bir alternatifi de eşlemeyi kullanmaktır. Birleştirme işlemleri tablolardaki kayıtların sayısını değiştirebildiğinden, bu yöntem, hesaplamaları yavaşlatan ve potansiyel olarak hesaplama hatalarına yol açabilen gereksiz verileri yüklemekten kurtulmanızı sağlayabilir.

Eşleme tablosu iki sütundan oluşur: bir karşılaştırma alanı (giriş) ve bir eşleme değeri alanı (çıkış).

Bu örnekte elimizde bir sipariş tablosu (Orders) var ve müşteri tablosunda (Customers) depolanan müşterilerin ülkelerini öğrenmemiz gerekiyor.

Orders veri tablosu
OrderID OrderDate ShipperID Freight CustomerID
12987 2007-12-01 1 27 3
12988 2007-12-01 1 65 4
12989 2007-12-02 2 32 2
12990 2007-12-03 1 76 3
Customers veri tablosu
CustomerID Ad Ülke ...
1 DataSales İspanya ...
2 BusinessCorp İtalya ...
3 TechCo Almanya ...
4 Mobecho Fransa ...

Bir müşterinin ülkesini (Country) aramak için şuna benzer bir eşleme tablosuna gerek duyarız:

Eşleme tablosu
CustomerID Ülke
1 İspanya
2 İtalya
3 Almanya
4 Fransa

MapCustomerIDtoCountry olarak adlandırdığımız eşleme tablosu kodda şöyle tanımlanır:

MapCustomerIDtoCountry: Mapping LOAD CustomerID, Country From Customers ;

Bir sonraki adım, sipariş tablosunu yüklerken ApplyMap fonksiyonunu kullanarak eşlemeyi uygulamaktır:

Orders: LOAD *, ApplyMap('MapCustomerIDtoCountry', CustomerID, null()) as Country From Orders ;

ApplyMap fonksiyonunun üçüncü parametresi, değerin eşleme tablosunda bulunamaması durumunda döndürülecek sonucu tanımlamak için kullanılır (bu örnekte Null()).

Sonuçta elde edilen tablo şöyle görünür:

Sonuç tablosu
OrderID OrderDate ShipperID Freight CustomerID Ülke
12987 2007-12-01 1 27 3 Almanya
12988 2007-12-01 1 65 4 Fransa
12989 2007-12-02 2 32 2 İtalya
12990 2007-12-03 1 76 3 Almanya

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!