Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Medya kitaplığından görüntü dosyalarını silme

Medya kütüphanesi, uygulamanızda kullanabileceğiniz görüntüler içerir: metin ve görüntü görselleştirmelerinde, hikaye slaytlarında ve uygulamalar, sayfalar ve hikayeler için küçük resimler olarak. 

Medya kütüphanesinden görüntüleri silebilirsiniz.

Medya kütüphanesini birkaç yolla açabilirsiniz. Şunlardan birini yapın:

  • Uygulamaya genel bakışta, uygulama ayrıntıları alanında Düzenle seçeneğine tıklayın ve küçük resimde Resim seçeneğine tıklayın.
  • Bir sayfayı düzenliyorsanız, metin ve görüntü görselleştirmesine çift tıklayarak düzenleme araç çubuğunu açın ve Resim seçeneğine tıklayın.
  • Hikaye anlatımı görünümünde, hikaye araçları panelinde Resim seçeneğine tıklayın ve Görüntü'yü slayta sürükleyin ve görüntü yer tutucusunun içine çift tıklayın.

Medya kütüphanesi diyalog penceresi açılır ve artık görüntüleri silebilirsiniz.

Qlik Sense kullanarak görüntüleri silme

  1. Uygulama içi klasörünü seçin.
  2. Silmek istediğiniz dosyayı seçin.

  3. Sil seçeneğine tıklayın.

    Onay diyalog penceresi görüntülenir.

  4. Sil'e tıklayın.

Medya kütüphanesinden görüntüler silmiş oldunuz.

İpucu notuBir görüntü dosyasına sağ tıklayın ve Sil'i seçin.
Bilgi notu

Qlik Sense için: Varsayılan klasörden veya Qlik Management Console uygulamasında oluşturulan diğer klasörlerden resimleri silmek için Qlik Management Console uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop kullanarak görüntüleri silme

Dosyaları şu konumdan kaldırarak resimleri varsayılan klasörden silebilirsiniz: <kullanıcı>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Uygulama içi klasöründeki resimler, uygulamanın diğer içerikleriyle birlikte qvf dosyasında kaydedilen paket haline getirilmiş resimlerdir. Paket haline getirilmiş bir resim artık uygulamada kullanılmıyorsa uygulama kaydedilirken qvf dosyasından resim silinir.

Daha fazla bilgi