Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Right

Join ve Keep öneklerinin öncesinde right öneki gelebilir.

Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, sağ birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak elde edilen tablo yalnızca, bağlayıcı alan değerlerinin ikinci tabloda temsil edildiği ham veri tablolarına ait alan değerlerinin bileşimlerini içerir. keep öğesinden önce kullanılması durumunda, birinci ham veri tablosunun QlikView içinde depolanmadan önce ikinci tabloyla ortak kesişimine azaltılması gerektiğini belirtir.

Bilgi notuAynı adı taşıyan dize fonksiyonunu mu arıyordunuz? Bkz. Right - kod ve grafik fonksiyonu

Söz Dizimi:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Bağımsız Değişkenler:  

Tablo yükleme bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatement veya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Örnek:  

Example 1A

Table1

-

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example 1B

Table2

-

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

Example 1C

QVTable

-

-

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

Example 1D

QVTab1

-

A

B

1

aa

Example 1E

QVTab2

-

A

C

1

xx

4

yy

keep örneğindeki iki tablo şüphesiz A ile ilişkilidir.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com