Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Dosya Sihirbazı: Dönüştür

Dönüştür diyalog penceresinde, bir tabloya filtre uygulanabilir ve gelişmiş dönüştürmeleri gerçekleştirilebilir. HTML içinde verilerin nasıl saklanacağına ilişkin yaygın kullanılan bir standart olmadığından, bu diyalog penceresi HTML tablolar için özellikle önemlidir. Sonuç olarak, QlikView'ün HTML tablolarını daha fazla yapılandırılmış diğer veri biçimleri kadar kolay okuması sağlamak mümkün değildir.

Dönüştür diyalog pencerelerine ulaşmak için, Dönüştürme Adımını Etkinleştir düğmesine tıklayarak dönüştürmeyi etkinleştirin. Bellekten tasarruf etmek için, bu adım varsayılan olarak etkinleştirilmemiştir.

Dönüştür diyalog penceresi, tabloları QlikView için daha uygun hale getirmek için kullanılabilen çeşitli filtreleri sunar. Diyalog penceresinin altı sayfası vardır ve bunlar aşağıda açıklanmıştır. Bununla birlikte, Tabloyu Dönüştür diyalog penceresinin sol alt köşesindeki düğmeler tüm sayfalar için kullanılır:

Genel dönüştürme düğmeleri
Düğme Açıklama
Geri Al En son eklenen değişikliği geri alır.
Yeniden Yap En son Geri Alma işlemini yeniden yapar.
Sıfırla Tabloyu orijinal durumuna sıfırlar.

Çöp

Çöp sekmesinde, çöp içeren satırlar ve sütunlar tablodan kaldırılabilir. HTML dosyalarında, yalnızca okunabilirlik açısından ekstra satırlarının ve sütunlarının bulunması yaygın bir durumdur ve, tabii ki, veriler QlikView'a yüklenmeden önce bu satırlar ve sütunlar kaldırılmalıdır.

Endekslerinin kod içinde saklanma ihtimaline karşı sütunlar ve satırlar açık şekilde kaldırılmalıdır. Satırlar aynı zamanda koşullu ölçüt kullanılarak da kaldırılabilir.

Çöp düğmeleri
Düğme Açıklama
İşaretli Olanı Sil Vurgulanan satırları ve sütunları siler.
Koşullu Sil... Satırların silinmesi için koşullu ölçütün ayarlanabileceği Satır Koşulunu Belirtin diyalog penceresini açar.

Doldur

Doldur sekmesiyle birlikte, hücre değerleri değiştirilebilir. Çoğu durumda, belirli bir açıklamayla eşleşen hücreler aynı sütundan başka bir değerle değiştirilir. Yaygın durum, hücrelerin boş olması ve yukarıda boş olmayan ilk hücrenin ilgili değeri içermesidir.

Doldur düğmeleri
Düğme Açıklama
Doldur... Koşulların ve stratejinin belirlenebileceği Hücreleri Doldur diyalog penceresini açar.

Sütun

Sütun diyalog penceresi bir sütunun içeriğini yeni bir sütuna kopyalamak için kullanılır. Kopyalama işlemi kaynak sütunun tüm hücrelerini veya bu hücrelerin yalnızca bir seçimini içerebilir. Bir sütunun farklı türde değerler içermesi durumunda, bu özellik faydalı olabilir. Bu, ayrıca, bir sütunun bağlantı metnini içerirken diğer sütunun bunun URL adresini içermesi sağlayacak şekilde HTML bağlantılarını içeren bir sütunu çoğaltmak için de kullanılabilir.

Sütun düğmeleri
Düğme Açıklama
Yeni... Yeni sütunun nasıl oluşturulması gerektiğinin belirlenebileceği Yeni sütun için hücreleri belirtin diyalog penceresini açar.
Etiket Sütunun etiketini ayarlar.

Bağlam

Bir HTML tablosunda, görünür olandan çok daha fazla bilgi saklanabilir; örneğin, bir hücrenin içeriğinin tıklanabilir olması durumunda, tarayıcının gitmesi gereken adres de saklanmalıdır. Dönüştür sayfası hücrenin metnini gösterir; bununla birlikte hücrelere ait ek bilgileri de gösterebilir. Doğal olarak, bu bilgileri QlikView'de okutmak da mümkündür.

Etiketler ek bilgiyi daima içine alır. Bir etiket bir ada sahiptir ve kimi zaman değerleri olan öz niteliklere de sahip olabilir. Hücrenin içeriği şu şekilde görünebilir:

Örnek:  

<A href=www.myurl.com/mypage.html name=”MyName”>

My link text

</A>

Hücrenin görünür metni My link text bölümüdür. Bağlam bir başlangıç ve bir bitiş etiketi içerir. Etiketler bir köprü metnini belirler. Başlangıç etiketi, href ve name olmak üzere iki özniteliğe sahiptir.

Bağlam sayfası ana dizenin yerine etiketlerin özniteliğini okumak için kullanılabilir. Diğer işlem türleri de olasıdır. Sihirbazdaki hücreleri sağ tıklayın ve hücrenin içeriğine bakmak için İçerik görüntüle'yi seçin.

Bağlam düğmeleri
Düğme Açıklama
Genişlet... Bir hücrenin içeriğinin çok sayıda hücreye genişletilmesini tanımlayabileceğiniz Bağlam hücresi genişlemesi diyalog penceresini açar. Bu düğmenin etkileştirilebilmesi için hem bir sütunun hem de bir satırın işaretlenmesi gerektiğini unutmayın. Bununla birlikte, sütundaki tüm hücreler genişletilir.
Yorumla... Hücre içeriklerinin yorumlanmasının tanımlanabileceği Bağlam yorumlaması diyalog penceresini açar. Bu düğmenin etkileştirilebilmesi için hem bir sütunun hem de bir satırın işaretlenmesi gerektiğini unutmayın. Bununla birlikte, sütundaki tüm hücreler yorumlanır.

Sarmalamadan çıkar

Sarmalamadan çıkar sekmesinde, sarmalanmış tablo düzleştirilebilir. Burada, Sarmalanmış, tablonun ikinci kısmının olması gerektiği gibi aşağıya doğru değil; tablonun ilk kısmının yanına doğru devam ettiği anlamına gelir. Bu nedenle, yukarıdaki örnekte, sağ yarı taşınır ve sol yarının altına konulur.

Çöz düğmeleri
Düğme Açıklama
Sarmalamadan çıkar Tabloyu sarmalamadan çıkarır. İki yarı arasında sınır ilk olarak imleçle belirlenmelidir. Tablo dikey veya yatay olarak bölünebilir.
Koşullu Çöz... Tablonun dikey bölünmesi için koşulu tanımlar. Satır Koşulunu Belirtin diyalog penceresini açar.

Döndür

Web tasarımcıları genellikle daha iyi görünmeleri için tabloları döndürür. Döndürme özelliğinin ana amacı, tabloları "normale geri" döndürmek, yani alanları sütunlar olarak ve alan adlarını ilk satıra almak, vb. yönündedir.

Döndür düğmeleri
Düğme Açıklama
Left Tabloyu saat yönünün tersi yönde döndürür.
Right Tabloyu saat yönünde döndürür.
Satır/Sütun değiştir Tabloda satır/sütun değiştirir, yan, tabloyu çapraz eksen boyunca yansıtır ve böylece sağ üst köşedeki hücre, sol alt köşedeki hücre haline gelir ve bunun tersi de olur. Sol üst ve sağ alt hücreler yerlerinde kalır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com