Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uyarılar diyalog penceresi

Bir uyarı oluşturmanın en kolay yolu, Araçlar menüsünden çağrılabilecek Uyarı Sihirbazı'nı kullanmaktır.
Uyarılar diyalog penceresi Araçlar menüsünden açılır. Bu diyalog penceresi, QlikView belgesini bir parçası olarak saklanan uyarıları yönetmek için kullanılır.

Uyarı, genellikle üç temel bölümden oluşan bileşik bir yapıdır:

 1. Doğru veya yanlış olabilen bir koşul.
 2. Koşul ifadesinin durumunu denetlemeden önce uygulanması gereken bir mantıksal durum (seçim imi, tümünü temizle veya geçerli seçim durumu).
 3. Koşul denetlenip true (doğru) olarak değerlendirildiğinde uygulanacak bir veya daha fazla eylem. Tipik eylemler, açılan pencerede mesaj gösterilmesini veya bir veya daha fazla alıcıya e-posta mesajı gönderilmesini içerir. Daha fazla eylem makrolarla programlanabilir.

E-posta uyarıları QlikView'in tüm Windows sürümlerinden (yani AJAX istemcilerinden değil) tetiklenebilir. Açılır pencereli uyarılar AJAX istemcilerinden de tetiklenebilir ancak Windows istemcisinden tetiklenenlere kıyasla farklı görünebilir.

Bir uyarı denetlendiğinde, koşul yerine getirilip eylemler gerçekleştirildiğinde, "çalıştırılmış" olduğu söylenebilir. QlikView uyarı denetimleri üç farklı şekilde tetiklenebilir:

 1. Belgenin verilerinin değiştirilmiş olma olasılığı olduğunda, yani belge açıldığında, kod yürütüldüğünde veya bir Verileri Azalt işlemi gerçekleştirildiğinde QlikView düzeninde otomatik olarak.
 2. Özel Otomasyon API'leri aracılığıyla bir makrodan manüel olarak.

  İpucu notuAyrıntılar için APIguide.qvw QlikView dosyasına (genellikle programla birlikte yüklenen QlikView'deki makro özelliğinin kullanımını açıklayan çok faydalı bir QlikView dosyası) başvurun.
 3. Verilen bir bağlamdan çalıştırılan uyarılar listesini almak için özel bir Otomasyon API'sine sahip olan ve QlikView'ü toplu iş modunda çalıştıran programlardan harici olarak.

Büyük miktarda makro-tetiklemeli uyarılar belgeyi yavaşlatabileceğinden bunları kullanırken dikkatli olun!

Uyarılar Diyalog Penceresi

Diyalog penceresinin sol üst kısmı, belgede halen tanımlı tüm uyarıların olduğu bir uyarılar listesi içerir. Liste üç sütun içerir: Kimlik, Etkinleştir ve Açıklama.

 • Kimlik: Uyarının benzersiz kimliği, Kimlik düzenleme kutusunda ve aynı zamanda uyarılar listesinde görüntülenir. Oluşturulduktan sonra, uyarılar da dahil olmak üzere her QlikView düzen varlığına, makro üzerinden kontrol için benzersiz bir kimlik atanır. Bir belgedeki her türün ilk uyarısına bir AL01 Kimliği atanacaktır. Bu Kimlik numarası daha sonra Kimlik düzenleme kutusunda düzenlenebilir.
 • Etkinleştir: Uyarıyı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin veya seçimi kaldırın.
 • Açıklama: Açıklama başlığı altında tanımlandığı şekliyle bir uyarının açıklaması (bkz. aşağıda).
 • Ekle: Ekle düğmesi, daha fazla düzenleme yapmak için yeni bir varsayılan uyarı ekler.
 • Kaldır: Bir uyarı seçildiğinde ve Kaldır düğmesine basıldığında, bu uyarı listeden silinir.
 • Koşul: Koşul grubu, koşul ifadesini tanımlamak için kullanılır.
  • (Koşul): Bu, uyarı çalıştırıldığında, true (sıfır olmayan) şeklinde değerlendirilmesi gereken bir QlikView ifadesidir.
  • Tümünü Temizle: Bu seçenek işaretlenirse, uyarı koşulu değerlendirilirken, tümü temiz durumu kullanılır.
  • Seçim İmi: Tümü Temiz seçeneği işaretlenmemiş olarak bırakılırsa, uyarı koşulu test edilmeden önce uygulanacak bir seçim imi belirtebilirsiniz. Seçim imi, bir seçim imi kimliği olarak belirtilmelidir. Uyarının düzgün çalışabilmesi için seçim imi var olmalıdır. Herhangi bir seçim imi belirtilmezse ve Tümü Temiz onay kutusu işaretlenmemiş olarak bırakılırsa, uyarı koşulu test edilirken geçerli seçimler (belgenin mantıksal durumu) kullanılır.
 • Olaylar: Olaylar grubu, otomatik olay denetimlerini tanımlamak için kullanılır.
  • Açıldığında: Belge açıldığında uyarı otomatik olarak denetlenir.
  • Yeniden Yükleme Sonrasında: Belgenin bir kod yürütmesinden (Yeniden Yükle) sonra uyarı otomatik olarak denetlenir. Ayrıca, belgede saklı en son yeniden yükleme zaman damgasının uyarının en son kontrol edildiği zaman damgasından daha sonra olması şartıyla, belgenin açılışında da uyarı denetlenir.
  • Azaltma Sonrasında: Belgede bir veri azaltımı (Verileri Azalt) sonrasında uyarı otomatik olarak denetlenir. Ayrıca, belgede saklı en son azaltma zaman damgasının uyarının en son kontrol edildiği zaman damgasından daha sonra olması şartıyla, belgenin açılışında da uyarı denetlenir.
  • Gecikme: Otomatik olarak denetlenen uyarıların yeniden çalıştırılması, bir uyarı ateşlendikten sonra belirli bir Gün sayısı kadar askıya alınabilir. Günün bölümlerini belirtmek için ondalık sayılar kullanılabilir. 0 değeri, doğal olarak, herhangi bir gecikme olmayacağını belirtir.
  • Tetikleyici Seviyesi: Otomatik olarak denetlenen uyarıların yeniden çalıştırılması, çalıştırma sonrasında uyarı durumunun değişip değişmemesine göre de askıya alınabilir. Aşağı açılan listede, yeniden oluşun üç seviyesi arasında seçim yapabilirsiniz.
   • Her Zaman, tetikleyici olaylarının oluştuğu ve uyarı koşulunun yerine geldiği her durumda uyarının çalışacağı anlamına gelir.
   • Mesaj Değişiklikleri, uyarının tetiklenmesinin uyarı Mesajı değişene kadar askıya alındığı anlamında gelir. Bu, tabii ki, yalnızca dinamik mesaj metinleri için geçerlidir. (Değerlendirilen mesajın değişmesi için uyarı koşulu durumunun değişmesine gerekmediğini unutmayın. E-posta Konu satırındaki herhangi bir değişiklik (bkz. aşağıda) mesaj değişikliği olarak değerlendirilir.)
   • Durum Değişiklikleri, uyarının çalıştırılması uyarı durumu değişinceye dek, yani uyarı koşulu en azından bir denetim boyunca gerçekleşmeyinceye ve ardından sonraki bir denetimde gerçekleştirilinceye kadar, askıya alındığı anlamına gelir. Bu, en güçlü uyarı erteleme türüdür.
 • Açılır Pencereyi Göster: Uyarı çalıştırıldığında, uyarı mesajını açılan bir balon olarak göstermek için Açılır Pencereyi Göster onay kutusunu işaretleyin.
 • Özel Açılan Pencereyi Kullan Özel Açılan Pencereyi Kullan grubu, seçilen uyarı için özel bir açılan pencere tanımlamanızı sağlar. Bu alternatifi işaretleyerek, varsayılan Uyarı Açılan Pencere Ayarları'nı Belge Özellikleri: Genel bölümünde tanımlandığı şekilde değiştirebilirsiniz. Açılan Pencere Ayarları düğmesi Açılan Mesaj Penceresi Ayarları diyalog penceresini açar.
  Açılan Mesaj Penceresi Ayarları
 • Mod: Mod grubunda, bir uyarıyı Etkileşimli (düzende otomatik tetikleyiciler) olarak ve/veya Toplu İş modunda (komut satırı yürütmesi) QlikView'ü çalıştıran harici programlarla (örneğin Toplu İş tetikleyicileri için özel Otomasyon API'si aracılığıyla QlikView Publisher) ilgili bir uyarı olarak tanımlamak için ilgili seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Bu gruptaki onay kutularından hiçbiri işaretlenmezse, uyarı hâlâ manuel olarak makrolarla kontrol edilebilir.
 • Açıklama: Uyarıyı oluşturan kişinin uyarının amacını açıklayabileceği yorum alanıdır. Yalnızca bu diyalog penceresindeki uyarılar listesinde kullanılır.
 • Mesaj: Mesaj düzenleme kutusu, uyarıyla birlikte görüntülenecek mesajı yazacağınız yerdir. Açılan pencere uyarıları için, metin açılan pencerede görünür; e-posta uyarıları için, metin e-postanın gövde metnidir. Mesaj metni, dinamik güncelleştirme için hesaplamalı formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
  Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi
 • E-posta Konusu: E-posta Konu düzenleme kutusunda, e-posta uyarı mesajlarının konu satırı için kullanılacak bir metin girilebilir. Metin, dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan etiket ifadesi olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Boş bırakılırsa, konu satırı 'QlikView Uyarısı' metnini görüntüler.
 • E-posta Alıcıları: E-posta Alıcıları bölmesi, noktalı virgülle ayrılmış bir e-posta adresleri listesidir. Bir uyarının tetiklendiği her seferinde, bu adreslerin sahipleri birer e-posta iletisi alır. Bu liste, dinamik güncelleştirme için bir hesaplamalı dize ifadesi olarak tanımlanabilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com