Ana içeriğe geç

Timestamp# - kod ve grafik fonksiyonu

Timestamp#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde, kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlı zaman damgası biçiminde olmak üzere, bir ifadeyi tarih ve saat değeri olarak değerlendirir.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Timestamp# bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format Sonuçta elde edilen zaman damgası dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır. Zaman damgaları için ISO 8601 desteklenir.

Example:  

Aşağıdaki örnek M/D/YYYY tarih biçimini kullanır. Tarih biçimi, veri kod dosyasının en üstünde SET DateFormat deyimi içinde belirtilir.

Bu örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

String

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

Boyutlar olarak String ve TS ile bir tablo oluşturursanız, sonuçlar şu şekilde olur:

Örnek 1 sonuçları
String TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200 10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15 3/1/1109 2:15:00 PM