Gå till huvudinnehåll

Timestamp# - skript- och diagramfunktion

Timestamp#() utvärderar ett uttryck som ett datum- och tidsvärde, i det tidsmarkörformat som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Timestamp#-argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsmarkörsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet. ISO 8601 stöds för tidsmarkörer.

Example:  

I följande exempel används datumformatet M/D/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet.

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

String

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

Om du skapar en tabell med String och TS som dimensioner, blir resultaten så här:

Resultat för exempel 1
String TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200 10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15 3/1/1109 2:15:00 PM