Ga naar hoofdinhoud

Timestamp# - script- en grafiekfunctie

Timestamp#() evalueert een uitdrukking als een datum- en tijdwaarde in de notatie voor tijdsstempels die in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten voor timestamp#
Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tekenreeks voor de tijdsstempel moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem. ISO 8601 wordt ondersteund voor tijdsstempels.

Example:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van de datumopmaak M/D/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan het load-script voor gegevens.

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer dit uit.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

String

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

Als u een tabel maakt met String en TS als dimensies, zijn de resultaten als volgt:

Resultaten voorbeeld 1
String TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200 10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15 3/1/1109 2:15:00 PM