Ana içeriğe geç

Money# - kod ve grafik fonksiyonu

Money#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde bir metin dizesini kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlı biçimde para değerine dönüştürür. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Money# bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Dize sayısal aralığa dönüştürülürken kullanılacak beklenen giriş biçimini açıklayan dize.

Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış para biçimi kullanılır.

dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.

money# fonksiyonu genellikle num# fonksiyonuyla aynı şekilde davranır; ancak ondalık ayırıcı ve binlik ayıracı için varsayılan değerlerini para biçimine ilişkin kod değişkenlerinden veya para birimine ilişkin sistem ayarlarından alır.

Aşağıdaki örnekler, şu iki işletim sistemi ayarını kabul eder:

  • Para biçimi varsayılan ayarı 1: kr # ##0,00
  • Para biçimi varsayılan ayarı 2: $ #,##0.00

Example 1:  

Money#(A , '# ##0,00 kr' )

burada A=35 648,37 kr

Örnek 1 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

35 648.37 kr

35 648.37 kr

Sayı:

35648.37

3564837

Example 2:  

Money#( A, ' $#', '.', ',' )

burada A= 35.648,37 $

Örnek 2 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

$35,648.37

$35,648.37

Sayı:

35648.37

35648.37