Gå till huvudinnehåll

Money# - skript- och diagramfunktion

Money#() omvandlar en textsträng till ett monetärt värde i det format som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Anpassade symboler för decimalavgränsare och tusentalsavgränsare är valbara parametrar.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Money#-argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

Sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när strängen omvandlas till ett numeriskt intervall.

Om denna utelämnas används det monetära format som definierats i operativsystemet.

dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyDecimalSep som har angetts i laddningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyThousandSep som har angetts i laddningsskriptet.

money#-funktionen beter sig vanligtvis som num#-funktionen, men hämtar standardvärdena för decimal- och tusentalsavgränsare från variablerna för valutaformat eller från operativsystemets inställningar för valuta.

Exemplen nedan förutsätter följande två operativsystemsinställningar:

  • Standardinställning för valutaformat 1: kr # ##0,00
  • Standardinställning för valutaformat 2: $ #,##0.00

Example 1:  

Money#(A , '# ##0,00 kr' )

where A=35 648,37 kr

Resultat för exempel 1
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

35 648.37 kr

35 648.37 kr

Tal:

35648.37

3564837

Example 2:  

Money#( A, ' $#', '.', ',' )

where A= $35,648.37

Resultat för exempel 2
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

$35,648.37

$35,648.37

Tal:

35648.37

35648.37