Ana içeriğe geç

Pano Kopyalama Listesi

BU SAYFADA

Pano Kopyalama Listesi

Pano Kopyalama Listesi diyalog penceresi, Düzen menüsündeki Kopyalama Modu'nden açılır. Bu diyalog penceresi panoya kopyalama işlemini kolaylaştırır. Bu diyalog penceresi açık olduğu sürece, QlikView kopyalama modunda olur ve tıklanan değerler otomatik olarak Pano Kopyalama Listesi'ne kopyalanır. Belge kopyalama modundayken QlikView mantığı devre dışı bırakılır.

Pano Biçimi

Bu grupta, kopyalama listesinin biçimi ayarlanır. Kullanılabilir seçenekler Sütun, Virgülle Ayrılmış Satır ve Sekmeyle Ayrılmış Çizgi şeklindedir.

Alıntı yapılıyor

Bu grupta, seçilen elementler için alıntılama ayarlanabilir.

  • ' ile alıntı yapın, tek tırnaklı tüm unsurları kapsar. Kopyalanan unsurlar koda alan değerleri olarak yapıştırılacaksa, bu faydalı bir özelliktir.
  • " ile alıntı yapın, çift tırnaklı tüm unsurları kapsar. Kopyalanan unsurlar koda alan adları olarak veya QlikView makro gibi bir Visual Basic koduna yapıştırılacaksa, bu faydalı bir özelliktir.
  • Hiçbiri, unsurları alıntı yapılmamış olarak bırakır.

TAMAM

Pano Kopyalama Listesi diyalog penceresini kapatır ve içeriğini Windows Pano'suna aktarır.

İptal

Pano Kopyalama Listesi diyalog penceresini içeriğini Windows Pano'suna aktarmadan kapatır.