Ga naar hoofdinhoud

Kopieerlijst voor Klembord

OP DEZE PAGINA

Kopieerlijst voor Klembord

Het dialoogvenster Kopieerlijst voor Klembord kan worden geopend via Kopieermodus in het menu Bewerken. In dit dialoogvenster kunt u eenvoudig kopiëren naar het Klembord. Zo lang dit venster open is, is de kopieermodus in QlikView geopend en worden alle waarden waarop u klikt automatisch naar de kopieerlijst voor het Klembord gekopieerd. De QlikView-logica is uitgeschakeld als het document in de kopieermodus is.

Indeling van klembord

In deze groep stelt u de indeling van de kopieerlijst in. Kolom, Regel door komma gescheiden en Regel door tab gescheiden zijn de beschikbare opties.

Aanhalingstekens

In deze groep stelt u de aanhalingstekens voor de geselecteerde elementen in.

  • Bij Aanhalen met ' worden alle elementen tussen enkele aanhalingstekens gezet. Dit is handig als de gekopieerde elementen als veldwaarden in het script worden geplakt.
  • Bij Aanhalen met " worden alle elementen tussen dubbele aanhalingstekens gezet. Dit is handig als de gekopieerde elementen als veldnamen in het script worden geplakt, of in een Visual Basic-script, bijvoorbeeld een QlikView-macro.
  • Bij Geen worden de elementen niet tussen aanhalingstekens gezet.

OK

Hiermee sluit u het dialoogvenster Kopieerlijst voor Klembord en kopieert u de inhoud naar het Klembord van Windows.

Annuleren

Hiermee sluit u het dialoogvenster Kopieerlijst voor Klembord zonder de inhoud naar het Klembord van Windows te kopiëren.