Gå till huvudinnehåll

Variabelöversikt

En variabel i Qlik Sense är en behållare som lagrar ett statiskt värde eller en beräkning, till exempel ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde. När du använder variabeln i appen kan alla förändringar som görs för variabeln tillämpas överallt där variabeln används. Du kan definiera variabler med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren. Du ställer in värdet för en variabel med Let eller Set uttalanden i dataladdningsskriptet.

Mer information finns i Använda variabler i uttryck och Arbeta med variabler i Skriptredigeraren.

Du öppnar översikten med variabler genom att klicka på Variables i redigeringsfältet när du redigerar ett ark.

Variabelöversikten räknar upp alla variabler som du kan använda i uttryck. Uttryck används för att göra beräkningar baserat på data i appen. När den används ersätts variabeln med dess värde. Variabler är skiftlägeskänsliga.

Anteckning om informationVariabler definieras med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.
Variabelöversikten med variabeln "Min variabel" vald.

Variables overview

A: Ny variabel

Använd Skapa ny för att skapa en ny variabel.

Mer information finns här Skapa en variabel.

B: Mer information

Klicka på namnet på en variabel så visas information, samt knapparna för att ta bort och redigera.

C: Ta bort

Använd Delete för att ta bort variabeln. Enbart möjligt för variabler som inte har definierats i skriptet.

Mer information finns i Ta bort en variabel.

D: Redigera

Använd Edit för att redigera variabeln. Enbart möjligt för variabler som inte har definierats i skriptet.

E: Definition

Definition av den markerade variabeln. Valbart.

F: Beskrivning

Beskrivning av den markerade variabeln. Valbart.

G: Taggar

Taggar som har tillämpats på den markerade variabeln. Valbart.

H: Indikationer

Script anger att variabeln har definierats i skriptet.

Mer information finns i Arbeta med variabler i Skriptredigeraren.

I: Stäng

Stäng variabelöversikten.