Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Ta bort en variabel

Du kan ta bort variabler från en opublicerad app genom att ta bort dem från variabelöversikten.

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Variables i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabelöversikten.

  Variabelöversikten öppnas.

 2. Markera den variabel som du vill ta bort.

  Anteckning om informationOm du vill ta bort en variabel som har definierats i skriptet måste du redigera skriptet. Om du tar bort en variabel från skriptet och laddar data igen stannar variabeln kvar i appen. Om du vill ta bort variabeln helt från appen måste du även ta bort variabeln från variabelöversikten.

  Detaljer om variabeln visas.

  Anteckning om informationDet går inte att ångra borttagning av en variabel.
 3. Klicka på Delete.

  Ett bekräftelsemeddelande visas där du tillfrågas om du vill ta bort variabeln.

 4. Klicka på OK.

Variabeln tas bort.

Mer information