Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skapa en variabel

I Qlik Sense är variabler namngivna enheter som innehåller ett datavärde. När en variabel används i ett uttryck ersätts den av sitt värde eller av variabelns definition. Variabler definieras med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.

Du kan skapa en ny variabel från variabelöversikten när du redigerar ett ark i en opublicerad app.

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Variables i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabelöversikten.

  Variabelöversikten öppnas.

 2. Klicka på Skapa nytt.

  Följande indatafält för variabeln visas:

  • Namn (obligatoriskt)
  • Definition
  • Beskrivning
  • Taggar

  Tryck på Esc eller klicka på Delete om du vill avbryta skapandet av den nya variabeln. Om alla indatafält är tomma kan du även avbryta genom att klicka utanför det nya variabelavsnittet i variabelöversikten eller genom att klicka utanför fönstret med variabelöversikten.

 3. Ange ett namn på variabeln (obligatoriskt). Använd följande riktlinjer när du väljer ett namn:

  • Du kan inte byta namn när du har skapat variabeln.
  • Använd en bokstav som första tecken, inte en siffra eller en symbol.
  • Det rekommenderas inte att du ger en variabel samma namn som ett fält eller en funktion i Qlik Sense.

   Mer information finns i Hur namn tolkas.

  • Vissa tecken har specifika användningar i Qlik Sense-uttryck. Använd därför inte följande tecken när du namnger en variabel: $ ( ) [ ] "
  • Namnet måste vara unikt. Du får inte ge en variabel samma namn som en reserverad variabel eller en systemvariabel. Dessa variabler anges inte i variabelöversikten, men om du inte har tillåtelse att använda ett visst namn, finns det en reserverad variabel eller en systemvariabel som har det här namnet även om du inte kan hitta en dubblett i variabelöversikten.

  • Ett långt namn rekommenderas inte. Om ett variabelnamn är för långt kan namnet inte visas helt i variabelöversikten.
 4. Skapa en definition för variabeln (valfritt). Du kan gå till uttrycksredigeraren genom att klicka på Expression.

  Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren.

  Example:  

  Ställ in variabelvärdet till dagens datum, presenterat som ett tal: 

  Num(Today())

 5. Ange en beskrivning för variabeln (valbart).

 6. Lägg till taggar genom att skriva och klicka på Add tag eller tryck på Retur (valfritt).

 7. Spara variabeln genom att klicka på Edit. Du kan även spara genom att klicka utanför det nya variabelavsnittet i variabelöversikten eller genom att klicka utanför variabelöversiktsfönstret.

  Variabeln läggs till överst i listan och markeras med Ny.

Den nya variabeln har skapats.