Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Arkvyn

Sheet view in analyze mode.

Du kan öppna ett ark från app-översikten. I arkvyn kan du göra följande:

 • Analysera med appen. Du gör urval i visualiseringarna och analyserar data i detalj för att ta reda på nya fakta.
 • Skapa ögonblicksbilder av visualiseringar. Du använder ögonblicksbilder för att bygga upp berättelser i data storytelling.
 • Utveckla eller redigera appen. Du skapar ark och visualiseringar som kan användas för dataanalys. Du kan inte redigera ark i en publicerad app, men om du har rätt behörigheter kan du skapa dina egna privata ark. Du kan också importera en annan datafil till appen.

Statusen för en app (publicerad eller ej) påverkar de tillgängliga alternativen i menyerna och redigeringspanelen. När appen är publicerad kan du till exempel inte:

 • navigera till Datahanteraren eller Skriptredigeraren
 • lägga till data
 • redigera appen eller öppna appalternativ

Analysering

Du kan börja analysera data på ett ark genom att göra urval i visualiseringarna. Du kan snabbt titta på och navigera mellan arken med hjälp av arknavigeraren.

Arbeta med datainsikter i analysvyn.

Sheet view with visualizations.

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra användbara kommandon.  

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

More

Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Alternativen är inte tillgängliga i publicerade appar, såvida du inte är appens ägare. Då kan du enbart öppna datamodellvyn.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

Bookmark Åtkomst till alla bokmärken i appen och skapa ett nytt bokmärke.
Edit Redigera arket.
App objects Åtkomst till alla ark i appen och möjlighet att skapa ett nytt ark med hjälp av arknavigatorn.
Previous Föregående ark.
Next

Nästa ark.

Se även:

B: Urvalsrad

Urvalsraden med verktyg som används för att arbeta med urval.

Alternativ för urvalsrad
UI-element Åtgärd
Selections - History Gå bakåt i urvalen.
Selections - step forward Gå framåt i urvalen.
Selections - Clear all Rensa alla urval.
Selection search

Öppna Smart sökning för att söka i hela datauppsättningen.

Mer information finns här: Använda smartsökning

Selections - Current Öppna urvalsverktyget, som är ett komplement till urvalsraden.

Mer information finns i Utforska med urval och Använda urvalsverktyget.

C: Arket

Arket med visualiseringar.

Mer information om ark finns i Strukturera en app med hjälp av ark.

D: Valverktyg

Öppna valverktyget.

Mer information finns i Använda urvalsverktyget.

E: Menyalternativ

Hovra över menyn med alternativ.

Ta ögonblicksbilder

Ta en ögonblicksbild av visualiseringen.

Mer information finns i Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder.

Utforskningsmeny

För att ändra visualiseringens egenskaper utan att göra urval eller redigera arket.

Mer information finns i Visuell utforskning.

Helskärm

För att utforska data i detalj kan du utvidga det och arbeta med en visualisering i taget på arket.

Utveckla (redigera)

Aktivera redigering av arket och dess visualiseringar genom att klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet. Egenskapspanelen öppnas på höger sida.

Anteckning om tipsDu kan även börja redigera genom att högerklicka på ett ark i appöversikten eller arknavigeraren, och välja Redigera i snabbmenyn.

I en opublicerad app har du till vänster en panel med resurser som mått, dimensioner, fält och diagram. Du kan skapa mått och dimensioner (att använda när du bygger visualiseringar) med hjälp av resurspanelen.

I en publicerad app har du till vänster en panel med färdiga original som du kan använda direkt (mått, dimensioner och visualiseringar) och diagram. Du kan inte uppdatera de befintliga arken i en publicerad app, men du kan skapa nya ark för att utveckla appen ytterligare.

Anteckning om tipsOm panelen till vänster är dold klickar du på en av resurserna i panelen. Om egenskapspanelen är dold öppnar du den genom att klicka på Visa egenskaper open right panel längst ned till höger.
Redigera vy av ett ark i en opublicerad app med resurspanelen till vänster och egenskapspanelen till höger.

Sheet view with visualizations.

A: Resurspanelen

I resurspanelen för en opublicerad app finns fält som du kan använda för att skapa dimensioner och mått, och diagram som används när du skapar visualiseringar. Du kan även använda anpassade objekt till att skapa visualiseringar. Du kan även använda anpassade objekt till att skapa visualiseringar. Du kan spara dimensioner, mått och visualiseringar som original för återanvändning.

I en publicerad app finns det färdiga originalobjekt som du kan använda direkt (mått, dimensioner och visualiseringar). Det finns även diagram och anpassade objekt att använda för att skapa egna visualiseringar.

Mer information finns i Resurspanelen.

B: Sök

Använd Sök i resurspanelen för att söka efter alla element.

Mer information finns i Söka i resurspanelen.

C: Vald

En markerad visualisering med storlekshandtag.

Mer information finns i Söka i resurspanelen.

D: Egenskaper

Egenskaper för den markerade visualiseringen eller arket. Arkets egenskaper visas om du inte har valt en visualisering.

Mer information finns i Skapa och redigera visualiseringar.

E: Redigera element

Klipp ut, kopiera, klistra in och ta bort.

F: Ångra och göra om

Åtgärder för att ångra och göra om.

Mer information finns i Ångra och göra om åtgärder.

G: Översikt

Öppna variabelöversikten.

Mer information finns i Använda variabler i uttryck.

Alternativmenyn

Du kan öppna alternativmenyn genom att:

 • Högerklicka på ett diagram.
 • Klicka på hovringsmenyn More.

Menyalternativ varierar beroende på:

 • Om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app.
 • Diagramtyp.
 • Behörigheterna som tilldelats dig av administratören.
Alternativmenyn

Options menu

Menyn ser annorlunda ut om du har pekskärmsläge aktiverat på en enhet som stöds. Du kan avaktivera pekskärmsläget i den globala menyn.

Tryckgester i arkvyn

I tabellen hittar du de tryckgester som används i arkvyn.

Tryckgester
Tryckgest Åtgärd
Tryck länge och släpp Öppna en snabbmeny
Tryck länge på en visualisering Öppnar alternativmenyn
Svep Förflytta dig i listor och visualiseringar
Nyp ihop eller dra isär Zooma in eller ut i visualiseringar
Tryck med två fingrar Välj ett intervall i en lista, tabell eller axel i ett stapeldiagram
Svep med två fingrar Panorera en visualisering med ett spridningsdiagram
Tryck med tre fingrar Återställ zoomningsnivån för ett spridningsdiagram