Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skriptredigeraren

Dataladdningsskriptet kopplar en app till en datakälla och laddar data från datakällan till appen. När du har laddat data är de tillgängliga för analys i appen. När du vill skapa, redigera och köra ett dataladdningsskript använder du Skriptredigeraren.

Du kan redigera ett skript manuellt, eller så kan det genereras av Datahanteraren. Om du behöver använda komplexa skriptinstruktioner måste du redigera dem manuellt.

Exempel på Skriptredigeraren

Example of the data load editor.

A: Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra användbara kommandon.

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

More Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Alternativen är inte tillgängliga i publicerade appar, såvida du inte är appens ägare. Då kan du enbart öppna datamodellvyn.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

Debug

Felsök skriptet.

Mer information finns i Felsökning i dataladdningsskriptet.

Running Ladda data

Kör skriptet för att läsa in data. Appen sparas automatiskt innan den läses in.

Mer information finns i Köra skriptet för att läsa in data.

open right panel Öppna och stäng panelen Datakopplingar.

B: Datakopplingar

Under Datakopplingar kan du skapa och spara genvägar till de datakällor (databaser eller fjärranslutna dokument) som du använder ofta.

Mer information finns i Koppla till datakällor.

C: Skriptredigeraren

I skriptredigeraren kan du redigera skriptkoden. Varje rad i skriptet är numrerad. Dessutom är skriptet färgkodat efter syntaxkomponenter.

Skriptredigerarens verktygsfält innehåller följande kommandon:

Skriptredigeringsalternativ
UI-element Beskrivning
Search

Sök och ersätt text i skriptet.

Comment / Uncomment Kommentera/ta bort kommentarer.
Indent Kod för indrag.
Undent Kod för minska indrag.
Help

Aktivera syntaxhjälpläget. I hjälpläget kan du klicka på ett syntaxnyckelord (i blått) i redigeraren och få detaljerad syntaxhjälp.

Undo Ångra den senaste ändringen (det är möjligt att ångra flera steg).
Redo Gör om den senaste åtgärden av typen Ångra.

Mer information finns i Redigera dataladdningsskriptet.

D: Delavsnitt

Dela upp ditt skript i olika delar för att göra det lättare att läsa och underhålla. Avsnitten exekveras uppifrån och ned.

Om du har lagt till data med kommandot Lägg till data, kommer du att ha ett dataladdningsskriptavsnitt som heter Autogenererat skript med den skriptkod som behövs för att ladda data.

Delavsnittsalternativ
UI-element Beskrivning
Create new

Skapa ett nytt skriptavsnitt.

Cancel Ta bort en del.

Mer information finns i Organisera skriptkoden.

E: Utdata

Utdata visar status för autospara och alla meddelanden som genereras under dataladdningen.

Mer information