Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Resurspanelen

I resurspanelen finns en uppsättning element som du kan använda i dina visualiseringar när du utvecklar en app eller skapar ett ark i en publicerad app.

Här finns appens tillgängliga diagram, originalobjekt och datafält. Resurspanelen visas till vänster i arket du redigerar.

Du kan spara visualiseringar, dimensioner och mått som du vill återanvända som original. Dessa kan redigeras och uppdateras i alla instanser i en app.

Resurspanelen innehåller följande avsnitt:

Fält

Ej tillgängligt i en publicerad app.

I Fält Fields hittar du alla fält i appens datamodell.

Mer information finns i Fält.

Filter

När listan Filtrera på tabell visar Alla tabeller anges alla datafält i appen i en lista. Om du vill fokusera på fälten från en viss tabell kan du välja tabellen i listan.

Mer information om föreslagna visualiseringar finns i Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insight Advisor.

Visualiseringar

Genom att dra och släppa fält på arket kan du skapa visualiseringar med Qlik Sense-diagramförslag.

När du klickar på ett fält kan du skapa ett mått genom att klicka på Meaure eller skapa en dimension genom att klicka på Dimension - Single. Det nya måttet eller den nya dimensionen läggs till i originalobjekten. Klicka på Drop here för att lägga till fältet i den valda visualiseringen, eller i arket om ingen visualisering valts.

Kalenderåtgärder

Du kan skapar kalenderåtgärder genom att högerklicka i ett fält och välja Skapa kalenderåtgärder. Kalenderåtgärder läggs till bland originalelementen.

Mer information finns i Skapa kalendermått.

Datum och tid

Alla datumfält är markerade med Date and time och kan utvidgas för att använda datum och tidsattribut för fältet. Datum- och tidsattribut skapas automatiskt när du använder Lägg till data. Om du har använt dataladdningsskriptet för att ladda data måste du skapa datum- och tidsattribut med hjälp av deriverade fält.

Mer information finns i Datum- och tidsfält.

Kartdata

Alla fält som identifieras som geopunkter i kartvisualiseringar är markerade med Map .

Mer information finns i Läs in egen kartdata.

Lägg till

Du kan även använda knappen Lägg till längst ned för att lägga till data i appen, och du kan uppdatera data i appen.

Mer information finns här Lägga till data till appen

Originalobjekt

Med Originalobjekt Linked Object kan du skapa och spara återanvändbara dimensioner, mått och visualiseringar som originalobjekt.

Mer information om originalobjekt finns i Återanvända resurser med originalobjekt.

Mer information om dimensioner och mått finns i Dimensioner och Mått.

Mer information om att skapa visualiseringar med originalobjekt finns i Återanvända visualiseringar med en originalvisualisering.

Diagram

Med Diagram Chart kan du bygga visualiseringar.

En lista över alla de olika diagramtyper du kan använda för att bygga visualiseringar. Dessa ingår i Qlik Sense som standard. När du har lagt till ett diagram på ett ark kan du lägga till dimensioner och mått i det för att koppla det till datamodellen.

Mer information om visualiseringar finns i Visualiseringar.

Anpassade objekt

Du kan förbättra dina appar med visualiseringskomplement som du designat själv med Anpassade objekt Extension.

Mer information om anpassade objekt finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.

Sök

Hitta tillgångar med hjälp av sökfältet. När du börjar skriva i sökfältet visas alla objekt som har ett namn eller en tagg som innehåller söksträngen.

Mer information finns i Söka i resurspanelen.

Mer information