Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

class — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja class przydziela pierwszy parametr do interwału klasy. Wynikiem jest wartość podwójna z a<=x<b jako wartością tekstową, gdzie argumenty a ib są górnym i dolnym limitami przedziału, oraz dolną granicą jako wartością liczbową.

Składnia:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
interval Liczba określająca szerokość przedziału.
label Dowolny ciąg znaków, który może zastąpić „x” w tekście wyniku.
offset Liczba, która może zostać użyta jako przesunięcie od domyślnego punktu początkowego klasyfikacji. Zazwyczaj domyślny punkt startowy wynosi 0.

Przykłady:  

Przykłady
Przykład Wynik
class( var,10 ) z var = 23 zwraca wartość '20<=x<30'
class( var,5,'value' ) z var = 23 zwraca wartość '20<= value <25'
class( var,10,'x',5 ) z var = 23 zwraca wartość '15<=x<25'

Przykład — skrypt ładowania używający class

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!