Przeskocz do zawartości głównej

coalesce — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja coalesce zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji non-NULL. Można użyć dowolnej liczby parametrów.

Składnia:  

coalesce(expr1[ , expr2 , expr3 , ...])

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
expr1 Pierwsze wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji innej niż NULL.
expr2 Drugie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji innej niż NULL.
expr3 Trzecie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji innej niż NULL.

Przykłady:  

Przykłady
Przykład Wynik
To wyrażenie zmienia wszystkie wartości NULL pola na „N/A”.

Coalesce(ProductDescription, ProductName, ProductCode, 'no description available')

To wyrażenie wybierze spośród trzech różnych pól opisu produktu, gdy niektóre pola mogą nie zawierać wartości dla produktu. Zwrócone zostanie pierwsze z pól z wartością różną od null w podanej kolejności. Jeśli żadne z pól nie będzie zawierać wartości, wynikiem będzie „brak opisu”.

Coalesce(TextBetween(FileName, '"', '"'), FileName)

To wyrażenie spowoduje obcięcie potencjalnych otaczającego cudzysłowu z pola FileName. Jeśli FileName będzie w cudzysłowie, zostanie on usunięty, a zwrócona zostanie ujęta w nim wartość FileName bez cudzysłowu. Jeśli funkcja TextBetween nie znajdzie ograniczników, zwróci wartość null, którą odrzuci funkcja Coalesce, zwracając zamiast tego nieprzetworzoną wartość FileName.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!