Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pobieranie wizualizacji

Wizualizacje można pobierać jako grafiki lub jako pliki PDF.

Pobieranie wizualizacji z urządzeń stacjonarnych

Pobierz jako obraz

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Menu w prawym górnym rogu wizualizacji lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

 2. W menu opcji wybierz Pobierz jako... > Grafika.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia grafiki.

 3. Zachowaj opcje Bieżące lub zmień je, wybierając opcje Niestandardowe.
  • Wybranie opcji Bieżące spowoduje wyświetlenie szerokości i wysokości oryginalnego wykresu wraz z rozdzielczością ekranu w dpi. Dostępne do wyboru formaty wyjściowe to .pngi .jpeg. Można je wybierać z menu rozwijanego Typ pliku.
  • Wymiary i rozdzielczość eksportowanej grafiki można dostosować, klikając opcję Niestandardowe:

   Aby ustawić nową szerokość lub wysokość obrazu, kliknij przycisk + lub - w celu zwiększenia lub zmniejszenia szerokości lub wysokości. Można też podać dokładną wartość. Wartość minimalna to 8 pikseli, a maksymalna 2 000 pikseli.

   Aby ustawić nową rozdzielczość obrazu, kliknij przycisk + lub - obok pola Rozdzielczość (punkty na cal) w celu odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia rozdzielczości. Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.

 4. Aby rozpocząć tworzenie obrazu, kliknij przycisk Eksportuj.

Najlepsze praktyki

Oto kilka wskazówek, które mogą ułatwić pobieranie wizualizacji jako grafiki.

 • Rozmiar eksportowanego obrazu nie może przekraczać 2000 x 2000 pikseli. Jeśli rozmiar eksportowanego obrazu byłby większy, należy go zmniejszyć za pomocą opcji Niestandardowe.
 • W celu zachowania współczynnika proporcji należy odpowiednio zmienić wartości Szerokość (piksele) i Wysokość (piksele).
 • Jeśli rozdzielczość grafiki zostanie zwiększona, należy zwiększyć szerokość i wysokość o tę samą skalę, aby zachować rozmiar grafiki.

Pobierz jako PDF

Wykonaj następujące czynności:

 1. W menu wybierz Pobierz jako... i PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 2. Wybierz wartość Rozmiar papieru. W tym celu przewiń stosowne menu rozwijane i wybierz odpowiednią wartość.
 3. Przyciskami + i - można zwiększać lub zmniejszać wartość pola Rozdzielczość (punkty na cal). Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.
 4. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. W polu Opcje współczynnika proporcji można wybrać następujące wartości:
  • Zachowaj aktualny rozmiar — pozwala na wstawienie wizualizacji do pliku PDF bez zmiany jej rozmiaru. Jeśli wynikowy plik PDF ma mniejszy rozmiar niż wizualizacja, zostanie ona przycięta.
  • Dopasuj do strony, nie zachowuj współczynnika proporcji — zmienia wysokość i szerokość wizualizacji, aby wypełnić całą stronę. Współczynnik proporcji zmieni się odpowiednio.
 6. Aby rozpocząć tworzenie obrazu, kliknij przycisk Eksportuj.

WskazówkaAby uzyskać papierową kopię wizualizacji, można wydrukować plik PDF.

Pobieranie wizualizacji na urządzenia przenośne

Wizualizacje można również pobierać z urządzeń przenośnych.

InformacjaNa urządzeniach z systemem Android pobieranie wizualizacji rozpoczyna się w nowej karcie. Jeśli na serwerze nie jest dostępny zaufany certyfikat, wówczas zamiast monitu dotyczącego pobierania pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku eksportowania z urządzenia przenośnego opcją domyślną jest eksport do pliku PDF.

Pobierz jako PDF

W przypadku pobierania z urządzenia przenośnego opcją domyślną jest pobieranie do pliku PDF.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij wizualizację, która będzie pobierana, aby powiększyć jej widok.
 2. Kliknij przycisk Nawigacja i wybierz polecenie Eksportuj.

  W menu rozwijanym Wybierz typ pliku zachowaj domyślną opcję PDF.

 3. Wybierz z listy rozwijanej odpowiednią wartość pola Rozmiar papieru.
 4. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. Kliknij przycisk Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie pliku PDF.
 6. Aby pobrać plik PDF, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby pobrać Twój plik PDF.

Pobierz jako obraz

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij wizualizację, która będzie pobierana, aby powiększyć jej widok.
 2. Kliknij przycisk Nawigacja i wybierz polecenie Eksportuj.

 3. Otwórz menu rozwijane Wybierz typ pliku i kliknij pozycję PNG lub JPEG, aby wybrać odpowiedni format grafiki.
 4. Aby rozpocząć tworzenie obrazu, kliknij przycisk Eksportuj.

 5. Aby pobrać obraz, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby pobrać Twój plik graficzny.

Ograniczenia

 • Pobrana zostanie tylko widoczna część wizualizacji. Jeśli na przykład pobierasz tabelę, która zawiera paski przewijania, nie zostanie wyeksportowana cała tabela. Zostanie wyeksportowany obraz przestawiający paski przewijania i obszar okna wyznaczany przez te paski.
 • Nie można pobierać następujących typów obiektów:

  • Panele filtrowania
  • Tytuły arkuszy
 • Rozszerzenie wizualizacji (obiekt niestandardowy) można pobrać, jeśli pozwalają na to jego konfiguracja oraz reguły zabezpieczeń używanej instalacji programu.
 • Kiedy w aplikacji jest używana niestandardowa czcionka, przyjmowane jest założenie, że użytkownik posiada odpowiednią licencję zezwalającą na jej używanie w wynikach zwracanych przez Qlik Sense. Aby mieć pewność, że nie naruszasz żadnej licencji, do stylizowania treści aplikacji używaj czcionek open-source dostępnych w Qlik Sense.

  Jeżeli masz wymagane licencje na czcionkę, która nie jest dostępna w domyślnych kompozycjach Qlik Sense, zobacz temat Tworzenie kompozycji przy użyciu niestandardowych czcionek (tylko w języku angielskim), aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu czcionki do kompozycji niestandardowej.

 • Jeśli w aplikacji zostanie użyta niestandardowa kompozycja definiująca czcionkę (na przykład przez dodanie pliku czcionki bezpośrednio do motywu), to czcionki renderowane w wyeksportowanej zawartości aplikacji mogą być inne niż te, których użyto w aplikacji.

 • Kiedy w treści aplikacji są używane znaki nieobsługiwane w wybranej czcionce, to są one renderowane przy użyciu czcionki, przez którą są obsługiwane. W przypadku użycia czcionki niestandardowej można zauważyć różne działanie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!