Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Rozwiązywanie problemów – pobieranie

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas eksportowania danych lub narracji w Qlik Sense.

Użytkownicy anonimowi nie mogą pobierać danych aplikacji

Chcę zezwolić anonimowym użytkownikom na pobieranie danych, na przykład pobieranie w postaci obrazu/pliku pdf/danych do wizualizacji.

Możliwa przyczyna  

Nie istnieje żadna reguła zabezpieczeń, która pozwalałaby na nadanie anonimowym użytkownikom prawa do pobierania danych.

Proponowane działanie  

Możesz włączyć pobieranie danych dla anonimowych użytkowników, tworząc kopię reguły zabezpieczeń ExportAppData i modyfikując tę kopię, aby mieć tylko resource.HasPrivilege("read") w sekcji Conditions. Więcej informacji zawiera temat Reguły zabezpieczeń zainstalowane w Qlik Sense (tylko w języku angielskim).

Nie mogę pobrać wizualizacji jako obrazu

Próbuję pobrać wizualizację jako obraz, ale pobieranie kończy się niepowodzeniem.

Możliwa przyczyna  

Wizualizacja, którą chcesz pobrać, jest za duża. Rozmiar pobieranego obrazu nie może przekraczać 2000 x 2000 pikseli.

Proponowane działanie  

W oknie dialogowym Ustawienia obrazu wybierz podczas pobierania przycisk Niestandardowe i ustaw rozmiar obrazu 2000 x 2000 pikseli.

W plikach PDF mam puste znaki

W plikach PDF utworzonych podczas pobierania narracji z etykietami w języku japońskim, koreańskim, chińskim uproszczonym lub chińskim tradycyjnym, występują puste znaki.

Możliwa przyczyna  

W przypadku pobierania narracji z tymi językami wymagana jest odpowiednia czcionka, ponieważ w przeciwnym wypadku używana będzie domyślna czcionka Times New Roman. Czcionka Times New Roman nie obsługuje języka japońskiego, koreańskiego, chińskiego uproszczonego ani chińskiego tradycyjnego.

Dotyczy to tylko tekstu w obiektach tytułu lub akapitu w narracji. Nie dotyczy to wizualizacji osadzonych.

Jeśli w ustawieniu CollationLocale dla aplikacji w edytorze ładowania danych zadeklarowano język ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN, zh-TW, wówczas funkcja pobierania użyje pierwszej dostępnej czcionki z poniższych list uporządkowanych w celu wygenerowania pliku PDF:

Dostępne czcionki
Język CollationLocale Stos czcionek
Chiński uproszczony SimSun, SimHei, FangSong
Chiński tradycyjny PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
Japoński Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Koreański Malgun Gothic, BatangChe

Jeśli czcionka z powyższej listy nie zostanie znaleziona, znaki w narracji wymagające czcionki języka chińskiego, koreańskiego lub japońskiego nie będą drukowane. Zostanie tylko puste miejsce.

Proponowane działanie  

W celu pobrania pliku PDF dla używanego języka należy zainstalować jedną z używanych czcionek. Czcionki nie można wybrać, ponieważ system używa tylko czcionek z tabeli w podanej kolejności.

Należy się upewnić, że używane są etykiety w tym samym języku, który jest ustawiony w CollationLocale. Jeśli języki będą się różnić, wówczas tylko niektóre języki będą poprawnie wyświetlane w utworzonym raporcie.

Języki czytane od prawej do lewej, takie jak arabski lub hebrajski, aktualnie nie są obsługiwane dla etykiet.

Arkusz został pobrany, ale tabele widoku danych zostały ponownie zmienione na wizualizacje

Udało mi się pobrać cały arkusz, ale wizualizacje, które zostały zmienione na tabele danych, ponownie uległy zmianie w pierwotne wizualizacje.

Możliwa przyczyna  

Nie można pobrać widoku danych wizualizacji.

Proponowane działanie  

Pobierz dane każdej wizualizacji, korzystając z opcji Pobierz jako dane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!