Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pobieranie arkusza

W programie Qlik Sense można pobrać cały arkusz do pliku PDF.

Arkusze pobierane do pliku PDF nigdy nie przekroczą wybranego rozmiaru i orientacji papieru. Jeśli arkusz nie mieści się na stronie pliku PDF, jego rozmiar zostaje zmieniony. Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

Proces pobierania będzie wyglądać inaczej, jeśli używasz urządzenia z ekranem dotykowym. Zob.: Menu dostępne po długim dotknięciu na urządzeniach dotykowych

O współczynniku proporcji

Istnieją dwie opcje współczynnika proporcji:

Zachowaj aktualny rozmiar

 • Cały arkusz jest skalowany w celu dopasowania do wybranego formatu i orientacji strony pliku PDF.
 • Proporcje wykresu pozostają takie same jak w oknie przeglądarki. W związku z tym wizualizacje mogą zostać przycięte.
 • Arkusz zostanie wyrównany do prawej na stronie.
 • Na rozdzielczość ma wpływ rozmiar okna przeglądarki. Plik PDF wydrukowany z okna przeglądarki większego niż wybrany format strony może wydawać się ziarnisty, ponieważ liczba wydrukowanych pikseli jest mniejsza niż w oryginale.

Dopasuj do strony

 • Cały arkusz jest skalowany w celu dopasowania do wybranego formatu i orientacji strony pliku PDF.
 • Proporcje wykresu są zmieniane w celu wypełnienia strony. Współczynnik proporcji zmieni się odpowiednio. Aby wypełnić stronę, wokół wykresów może być więcej miejsca.
 • Arkusz zostanie wyrównany do prawej na stronie.

Pobieranie arkuszy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz, który chcesz pobrać.
 2. Kliknij przycisk nawigacji na pasku narzędzi (Więcej) i wybierz Pobierz arkusz jako PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 3. Użyj menu rozwijanego Rozmiar papieru, aby wybrać wymiary strony.
 4. W polu Rozdzielczość (w kropkach na cal) kliknij znak+ lub -, aby odpowiednio zmniejszyć albo zwiększyć rozdzielczość.

  Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 DPI, a maksymalna — 300 DPI.

 5. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 6. W polu Opcje współczynnika proporcji można wybrać następujące wartości:
  • Zachowaj aktualny rozmiar
  • Dopasuj do strony
 7. Aby rozpocząć tworzenie obrazu, kliknij przycisk Eksportuj.

Ograniczenia

 • Tabele przestawne są pobierane jako nierozwinięte. Częściowe rozwinięcia lub pełne widoki nie są zachowywane.
 • Rozszerzenia innych producentów, panele filtrowania i przyciski akcji są pobierane jako puste grafiki.
 • Rozszerzeń wizualizacji (obiektów niestandardowych) nie można pobrać jako plików PDF. Można je pobrać jako grafiki.
 • Obiekty widoków dynamicznych są nieobsługiwane.
 • W oknie dialogowym Pobieranie nie ma podglądu, jeśli w przeglądarce nie zainstalowano dodatku PDF.
 • Podczas pobierania arkusza z aplikacji z zastosowaną kompozycją niestandardową kompozycja ta jest stosowana tylko na potrzeby wizualizacji. Styl arkusza, taki jak kolor tła, nie zostanie zastosowany podczas pobierania pliku PDF.
 • Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.
 • Kiedy w aplikacji jest używana niestandardowa czcionka, przyjmowane jest założenie, że użytkownik posiada odpowiednią licencję zezwalającą na jej używanie w wynikach zwracanych przez Qlik Sense. Aby mieć pewność, że nie naruszasz żadnej licencji, do stylizowania treści aplikacji używaj czcionek open-source dostępnych w Qlik Sense.

  Jeżeli masz wymagane licencje na czcionkę, która nie jest dostępna w domyślnych kompozycjach Qlik Sense, zobacz temat Tworzenie kompozycji przy użyciu niestandardowych czcionek (tylko w języku angielskim), aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu czcionki do kompozycji niestandardowej.

 • Kiedy w treści aplikacji są używane znaki nieobsługiwane w wybranej czcionce, to są one renderowane przy użyciu czcionki, przez którą są obsługiwane. W przypadku użycia czcionki niestandardowej można zauważyć różne działanie.

 • Jeśli w aplikacji zostanie użyta niestandardowa kompozycja definiująca czcionkę (na przykład przez dodanie pliku czcionki bezpośrednio do motywu), to czcionki renderowane w wyeksportowanej zawartości aplikacji mogą być inne niż te, których użyto w aplikacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!