Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Praca z aplikacją Qlik Sense Mobile Client Managed

Za pomocą aplikacji mobilnej Qlik Sense Mobile Client Managed możesz uzyskiwać dostęp i korzystać z tych aplikacji Qlik Sense, które administrator udostępnił Ci na serwerze Qlik Sense Enterprise. Pobierz aplikacje na swoje urządzenie, aby uzyskiwać do nich dostęp w dowolnym momencie bez potrzeby połączenia z Internetem.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile dla BlackBerry. Qlik Sense Mobile dla BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile Client Managed działającą w systemie iOS.

Zwykle aplikacje Qlik Sense są udostępniane w Twoich strumieniach, skąd możesz je pobierać, a następnie używać offline. Aplikacje, które pobierzesz, a następnie otworzysz offline, są dostępne do interakcji. W danych możesz dokonywać selekcji, ale aplikacje nie mogą być rozwijane ani zapisywane.

InformacjaAplikacja Qlik Sense Mobile Client Managed będzie korzystać z sieci Wi-Fi, gdy ta sieć będzie dostępna. Jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna, wówczas aplikacja podejmie próbę skorzystania z danych komórkowych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z komórkowej transmisji danych, wyłącz komórkową transmisję danych na swoim urządzeniu podczas korzystania z aplikacji mobilnej.

Aplikacja Qlik Sense Mobile Client Managed pozwala również wyświetlać aplikacje typu „mashup” z programu Qlik Sense, które administrator udostępnił dla Ciebie na serwerze Qlik Sense Enterprise. Aplikacje typu „mashup” programu z Qlik Sense nie mogą być pobierane ani otwierane offline. Możesz dokonywać wyborów w danych, ale nie możesz modyfikować aplikacji typu „mashup”.

InformacjaAplikacje Qlik Sense typu „mashup” nie są obsługiwane w aplikacji Qlik Sense Mobile dla BlackBerry.

Najlepsze praktyki pracy z aplikacją mobilną Qlik Sense Mobile Client Managed

Aby zapewnić sobie dostęp do aplikacji i możliwość korzystania z aplikacji z programu Qlik Sense offline, postępuj według poniższych instrukcji.

  • Pobierz dowolną aplikację, a następnie przetestuj ją offline, aby sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniami, zanim jeszcze konieczne będzie użycie jej w istotnej sprawie, gdy nawiązanie połączenia z serwerem będzie niemożliwe.
  • Aby przetestować aplikację w trybie offline, włącz tryb samolotowy na urządzeniu lub w inny sposób odłącz się od serwera. W aplikacji mobilnej Qlik Sense Mobile Client Managed pojawi się informacja o odłączeniu od serwera.
  • Jeśli zamierzasz używać aplikacji mobilnej w trybie offline przez dłuższy czas, zaloguj się do swojego konta Qlik Sense Enterprise, aby zresetować licznik czasu użycia offline. Więcej informacji na temat czasu pracy offline zawiera temat Otwieranie aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed offline.
  • Rozszerzenia wizualizacji innych firm mogą działać w Qlik Sense Mobile Client Managed inaczej niż rozszerzenia Qlik Sense. Zamiast tego użyj natywnych rozszerzeń Qlik.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!