Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pobieranie aplikacji w aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed

Aplikacje Qlik Sense przeznaczone do użytku offline należy pobrać w aplikacji mobilnej.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile dla BlackBerry. Qlik Sense Mobile dla BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile Client Managed działającą w systemie iOS.

Pobieranie aplikacji Qlik Sense

Aplikacje Qlik Sense, które można pobrać, są oznaczone znaczkiem pobierania Pobieranie z chmury w aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed. W celu pobrania tych aplikacji nawiąż połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise.

 1. Stuknij ikonę Więcej w ikonie aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji.
 2. Stuknij przycisk pobierania Pobieranie z chmury w oknie szczegółów. Aplikacja zostanie pobrana. Aplikacje, które zostały pobrane, są oznaczone znaczkiem Zwiń 2 widocznym na ikonie aplikacji.

Aby anulować pobieranie, stuknij przycisk anulowania Zatrzymaj na środku kółka postępu pobierania.

Pobieranie zredukowanej wersji aplikacji Qlik Sense

Wymagania

 1. Jeśli aplikacja została wcześniej pobrana, należy usunąć wersję offline, która została pobrana.
 2. Stuknij ikonę Więcej w ikonie aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji.
 3. Wybierz Filtr Zredukuj.
 4. Wybierz zakładkę, a następnie stuknij opcję Pobierz. Aplikacja i dane powiązane z zakładką zostaną pobrane. Po wykonaniu tych czynności możliwe będzie otwieranie zredukowanej aplikacji offline.
InformacjaW przypadku pobrania zredukowanej wersji aplikacji Qlik Sense wszystkie zakładki utworzone dla tej aplikacji pojawią się w menu zakładek. Jednak te zakładki będą tylko pokazywać dane powiązane z zakładką, która została użyta w celu zredukowania aplikacji.

Zmniejszanie rozmiaru aplikacji Qlik Sense w celu pobierania

Zakładki umożliwiają zmniejszenie rozmiaru danych w aplikacji Qlik Sense przed pobraniem tej aplikacji. Podczas pobierania aplikacji można zredukować aplikację, wybierając utworzoną zakładkę.

Jeśli na przykład masz aplikację Movie Analysis, możesz wybrać dane z lat 50. XX wieku, a następnie oznaczyć tę selekcję zakładką. W przypadku pobierania tej aplikacji wybierz tę zakładkę, aby zredukować aplikację. W pobranej aplikacji będą dostępne tylko dane powiązane z selekcją danych z lat 50. XX wieku.

Wymagania

 • Urządzenie Qlik Sense Mobile Client Managed February 2018 lub nowsze
 • Urządzenie Qlik Sense Enterprise February 2018 lub nowsze
 1. Otwórz wersję online aplikacji Qlik Sense, której wielkość chcesz zmniejszyć.
 2. Stuknij arkusz, aby otworzyć arkusz.
 3. Dokonaj selekcji w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.
 4. Kliknij przycisk zakładki Zakładka na pasku narzędzi.
 5. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę. Nazwa arkusza i podsumowanie selekcji zostaną użyte jako tytuł zakładki.
 6. Zakładka zostanie zapisana automatycznie. Zakładka będzie dostępna po pobraniu aplikacji.

Więcej informacji o tworzeniu zakładek w Qlik Sense zawiera temat .

Aktualizowanie pobranych aplikacji Qlik Sense

Pobraną wersję aplikacji Qlik Sense można zaktualizować do wersji dostępnej na serwerze Qlik Sense Enterprise. Dane w Twojej aplikacji lokalnej zostaną również zaktualizowane z uwzględnieniem danych z serwera. W celu zaktualizowania aplikacji nawiąż połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise.

 1. Stuknij ikonę Więcej w aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji.
 2. Stuknij kartę Offline.
 3. Wybierz Wymiar — cykliczny Aktualizuj.

Usuwanie pobranych aplikacji Qlik Sense

 1. Stuknij Więcej na aplikacji Qlik Sense. Otworzy się okno szczegółów.
 2. Stuknij kartę Offline.
 3. Stuknij przycisk Usuń. Pobrana wersja aplikacji zostanie usunięta. 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!